ಆರೋಗ್ಯ 360°

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು (vagina birth after c-section)

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಂದಿರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು