×

ഹെൽത്ത് 360°

Encopresis: Faecal soiling in children

എൻകോപ്രീസിസ് – ഇച്ഛാപൂർവമല്ലാത്ത മലവിസർജനം (What is Encopresis)

നാല് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ ഇച്ഛാപൂർവമല്ലാതെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ മലവിസർജനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് എൻകോപ്രീസിസ് എന്നു...

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഡോക്ടർ പറയുന്നു

സ്ട്രെസ് ഫ്രാക്ചർ (Stress Fracture) – ലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗനിർണയം, ചികിത്സ

ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കീഴ്പാദത്തിലും പാദത്തിലും കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു, വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ കാണുക

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും


Our Partners