ഹെൽത്ത് 360°
ഡോക്ടർ പറയുന്നു

ചര്‍മ്മത്തിലെ ഫംഗസ് അണുബാധകള്‍: ലക്ഷണങ്ങള്‍, കാരണങ്ങള്‍, ചികിത്സകള്‍ (Skin Fungal Infections)

ചൊറിച്ചിൽ? കാരണം ഫംഗസ് അണുബാധയാവാം. ഫംഗസ് അണുബാധ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം? പകരുന്നത്...

ഇപ്പോൾ കാണുക

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും