×
ഹെൽത്ത് 360°

വൃഷണം വല്ലാതെ തിരിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റികുലർ ടോർഷൻ (Testicular Torsion) സംഭവിക്കും

സ്പേമാറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നാഡിയിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു പോലെയാണ് വൃഷണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

അമിതാർത്തവവും വേദനയും? അഡിനോമയോസിസ്? (Adenomyosis)

സാധാരണഗതിയിൽ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻഡോമെട്രിയൽ കോശകലകൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പേശീഭിത്തിയിൽ വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഡിനോമയോസിസ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഡോക്ടർ പറയുന്നു

എന്തിന് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം? ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ! (Why Quit Smoking)

നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളാണോ? എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് വരുത്തുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.

ഇപ്പോൾ കാണുക

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും