×
ഹെൽത്ത് 360°

സ്വന്തമായുള്ള ആ സുഖം, കിംവദന്തികൾ വിശ്വസിക്കരുതേ! (The Low-Down On Masturbation)

ലൈംഗിക ഉത്തേജനവും ആഹ്ളാദവും നേടുന്നതിനും അതുവഴി രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സ്വയം ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ...

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഡോക്ടർ പറയുന്നു

മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു! കൂടുതൽ അറിയുക! (Drug Abuse)

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ വിപത്ത് ആധുനിക...

ഇപ്പോൾ കാണുക

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും