×

ഹെൽത്ത് 360°

5 Top Sun Safety Tips

വെയിലേറ്റു വാടല്ലേ! – വെയിലിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കൂ (5 Tips For Sun Safety)

വെറും 15 മിനിറ്റ് നേരം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിന്...

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഡോക്ടർ പറയുന്നു

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം! ഇപ്പോൾ തുടങ്ങൂ! (Protect Your Loved ones from Drugs)

നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ മയക്കുമരുന്നിന് കീഴടങ്ങുകയാണോ? മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ...

ഇപ്പോൾ കാണുക

പുതിയ ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും


Our Partners