×

ഗർഭവും ശിശുസംരക്ഷണവും

വീട്ടിൽ വച്ച്‌ ഗർഭപരിശോധന – എപ്പോൾ? എങ്ങനെ? (How And When To Do A Pregnancy Test At Home?)

വീട്ടിൽ വച്ച്‌ ഗർഭപരിശോധന – എപ്പോൾ? എങ്ങനെ? (How And When To Do A Pregnancy Test At Home?)

ഗർഭാശയത്തിൽ ബീജസങ്കലനം നടന്ന അണ്ഡം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടശേഷം പ്ളാസന്റയാണ് എച്ച്സിജി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുട്ടികളുടെ ഡയാപ്പർ റാഷ് – കരുതൽ വേണം (Diaper Rash)

കുട്ടികളുടെ ഡയാപ്പർ റാഷ് – കരുതൽ വേണം (Diaper Rash)

ഡയാപ്പറിനടിയിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പിനെയാണ് നാപ്പി റാഷ് അഥവാ ഡയാപ്പർ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നു കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഡയാപ്പർ റാഷ് എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭകാലത്തെ തലവേദനകളും പരിഹാരങ്ങളും (Headaches During Pregnancy)

ഗർഭകാലത്തെ തലവേദനകളും പരിഹാരങ്ങളും (Headaches During Pregnancy)

ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുട്ടികളുടെ സമ്മർക്യാമ്പ് സുരക്ഷിതമാക്കാം – 11 നിയമങ്ങൾ (11 rules to help your child enjoy summer camps)

കുട്ടികളുടെ സമ്മർക്യാമ്പ് സുരക്ഷിതമാക്കാം – 11 നിയമങ്ങൾ (11 rules to help your child enjoy summer camps)

Soon the schools will be closed for summer vacations. Most parents have already planned on how their kids are going to spend the two month longs holidays. Follow these helpful tips to ensure safe summer camps for your... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകർത്താവ് ആകണോ? (How To Be An Awesome Fit Parent?)

ആരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകർത്താവ് ആകണോ? (How To Be An Awesome Fit Parent?)

സാമൂഹികപരമായ കഴിവുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യ റോൾമോഡലായി കാണുന്നതും അനുകരിക്കുന്നതും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭിണികൾ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ? (Is it safe to eat Papaya during Pregnancy? )

ഗർഭിണികൾ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ? (Is it safe to eat Papaya during Pregnancy? )

ആസ്വാദ്യകരമായ രുചി മൂലം ‘മാലാഖമാരുടെ ഫലം’ എന്നാണ് പപ്പായ അറിയപ്പെടുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഹെഡ് സിൻഡ്രോം (Flat Head Syndrome)

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഹെഡ് സിൻഡ്രോം (Flat Head Syndrome)

ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയുടെ ഒരേ ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായി സമ്മർദം ഏൽക്കുന്നതു മൂലം ആ ഭാഗം പരന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഹെഡ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വേനലിൽ കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് കരുതൽ നൽകാം (Top Tips To Keep Your Newborn Comfortable During Hot Summers)

വേനലിൽ കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് കരുതൽ നൽകാം (Top Tips To Keep Your Newborn Comfortable During Hot Summers)

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുവാവ പിറന്നശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വേനലാണിത്. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനും കുഞ്ഞിന് അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുഞ്ഞിനെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ഉയർത്തിയാൽ? (Pulled Elbow Explained)

കുഞ്ഞിനെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ഉയർത്തിയാൽ? (Pulled Elbow Explained)

വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സാധാരണ പരുക്കാണ് “പുൾഡ് എൽബോ” (കൈമുട്ടിന്റെ സ്ഥാനചലനം) അഥവാ “നഴ്സ്മെയ്ഡ്സ് എൽബോ”.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലജ്ജിതയാക്കിയേക്കാം (Most Embarrassing Pregnancy Symptoms And Solutions)

ഗർഭത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലജ്ജിതയാക്കിയേക്കാം (Most Embarrassing Pregnancy Symptoms And Solutions)

ഗർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാധാരണ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക