×

ഗർഭവും ശിശുസംരക്ഷണവും

ഗർഭിണികൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാനുള്ള ടിപ്പുകൾ (6 Ways To Get Better Sleep During Pregnancy)

ഗർഭിണികൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാനുള്ള ടിപ്പുകൾ (6 Ways To Get Better Sleep During Pregnancy)

മിക്കവാറും എല്ലാ ഗർഭിണികളും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ മൂലം കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. കഴിയുന്ന രീതികളിലെല്ലാം കിടന്നു നോക്കിയിട്ടും ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ഉറക്കം അനുഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

‘ബിപിഎ’ വൃഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങിവരാത്തതിനു കാരണമാകാം (BPA Exposure May Lead To Undescended Testicles)

‘ബിപിഎ’ വൃഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങിവരാത്തതിനു കാരണമാകാം (BPA Exposure May Lead To Undescended Testicles)

പ്ളാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥമാണ് ബിപിഎ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബിസ്ഫെനോൾ എ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുഞ്ഞരിപ്പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാമോ? (Tips For Oral Hygiene In Toddlers)

കുഞ്ഞരിപ്പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാമോ? (Tips For Oral Hygiene In Toddlers)

കുട്ടികളുടെ ദന്തപരിചരണം അത്ര കാര്യമായ സംഗതിയല്ല എന്നാണ് മിക്ക മാതാപിതാക്കളും ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അനുയോജ്യമായ ഡേകെയർ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? (Selecting The Right Daycare)

അനുയോജ്യമായ ഡേകെയർ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? (Selecting The Right Daycare)

ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും നല്ല പരിചരണം നൽകേണ്ടത് രക്ഷകർത്താക്കൾ ആണ് എന്നതിന് രണ്ട് പക്ഷമില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉപവസിക്കാമോ (Pregnancy And Fasting: Is It Safe?)

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉപവസിക്കാമോ (Pregnancy And Fasting: Is It Safe?)

ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഉപവസിക്കാമോ എന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭിണി? കാലുകൾ കോച്ചിവലിക്കുന്നു? (Top Tips To Tackle Leg Cramps During Pregnancy)

ഗർഭിണി? കാലുകൾ കോച്ചിവലിക്കുന്നു? (Top Tips To Tackle Leg Cramps During Pregnancy)

ഗർഭിണികളുടെ കാലുകളിൽ കോച്ചിവലിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഒരുപക്ഷേ, അധിക ഭാരം വഹിക്കുന്നതു മൂലം കാലുകളിലെ മസിലുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നതാവാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭച്ഛിദ്രം – ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം (Getting An Abortion In India)

ഗർഭച്ഛിദ്രം – ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം (Getting An Abortion In India)

ഇന്ത്യയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നിയമവിധേയമായത് 1971 ൽ ‘മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രെഗ്നൻസി (എംടിപി)’ നിയമം പാസാക്കിയതോടെയാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രസവത്തിനു ശേഷം സെക്സ് എപ്പോൾ? (Postpartum Sex)

പ്രസവത്തിനു ശേഷം സെക്സ് എപ്പോൾ? (Postpartum Sex)

അതെ! നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിരിക്കുന്നു; ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ അതിഥിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജനനവൈകല്യങ്ങൾ – കാരണങ്ങളും പരിശോധനയും (Birth Defects: Causes And Tests)

ജനനവൈകല്യങ്ങൾ – കാരണങ്ങളും പരിശോധനയും (Birth Defects: Causes And Tests)

ജനനസമയം മുതൽക്കേ, മെറ്റാബോളിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, അംഗവിധാനം സംബന്ധിച്ചതോ പ്രവർത്തനപരമായതോ ആയ വൈകല്യങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നതിനെയാണ് ജനനവൈകല്യങ്ങൾ എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രണ്ടു വയസ്സുള്ള ‘നോട്ടി‘യെ എന്തുചെയ്യും? (Managing Two-Year-Old Child)

രണ്ടു വയസ്സുള്ള ‘നോട്ടി‘യെ എന്തുചെയ്യും? (Managing Two-Year-Old Child)

നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമനയുടെ രണ്ടാം പിറന്നാൾ ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് .... തുടർന്ന് വായിക്കുക