×

മാനസികാരോഗ്യം

വിമാനത്തിൽ കയറാൻ ഇത്ര പേടിയൊന്നും വേണ്ടെന്നേ! (Fear Of Flying)

വിമാനത്തിൽ കയറാൻ ഇത്ര പേടിയൊന്നും വേണ്ടെന്നേ! (Fear Of Flying)

ചിലർ ആകാശയാത്ര നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ, വിമാനയാത്രയോടും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭയമാണ് ഏവിയോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ എയ്‌റോഫോബിയ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉറ്റവരെ നഷ്ടമായാൽ…! (Coping With Loss Of Loved Ones)

ഉറ്റവരെ നഷ്ടമായാൽ…! (Coping With Loss Of Loved Ones)

നിങ്ങൾ അതിരറ്റു സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതായാൽ, ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തന്നെ അപരിചിതമായി തോന്നിയേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷാദരോഗം? സഹായം എവിടെനിന്ന്? (Depressed? Know Where To Get Help)

വിഷാദരോഗം? സഹായം എവിടെനിന്ന്? (Depressed? Know Where To Get Help)

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇന്ത്യയിൽ 20 പേരിൽ ഒരാൾ എന്ന കണക്കിൽ വിഷാദരോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു!... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഈ ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ, ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തൂ (Powerful Tips To Boost Your Self-Esteem)

ഈ ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ, ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തൂ (Powerful Tips To Boost Your Self-Esteem)

ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ നില കുറയുന്നത് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ക്രീസോഫ്രീനിയ തിരിച്ചറിയണം, പിന്തുണ നൽകണം (Schizophrenia)

സ്ക്രീസോഫ്രീനിയ തിരിച്ചറിയണം, പിന്തുണ നൽകണം (Schizophrenia)

യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും ഭാവനയെയും തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടാൻ പേടി – സോഷ്യൽ ഫോബിയ (Social Anxiety Disorder)

മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടാൻ പേടി – സോഷ്യൽ ഫോബിയ (Social Anxiety Disorder)

ഉത്കണ്ഠകൾ അഥവാ ആശങ്കകൾ സാധാരണമാണ്, എന്നാൽ അവ ഒരാളുടെ ദൈനം ദിന പ്രവൃത്തികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചാൽ അയാൾ ഉത്കണ്ഠാരോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പരീക്ഷയെ എന്തിനു പേടിക്കണം! (How To Overcome Exam Stress?)

പരീക്ഷയെ എന്തിനു പേടിക്കണം! (How To Overcome Exam Stress?)

കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഓർത്തുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും പരീക്ഷകളിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടാനുള്ള ശ്രമവും മൂലം കുട്ടികൾ സമ്മർദത്തിന് അടിമപ്പെടാറുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോണി കയറുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ പേടിയാവുന്നോ? (Acrophobia)

കോണി കയറുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ പേടിയാവുന്നോ? (Acrophobia)

യഥാക്രമം ‘ഉയരം’ എന്നും ‘ഭയം’ എന്നും അർത്ഥം വരുന്ന ‘അക്രോൺ’, ‘ഫോബിയ’ എന്നീ ഗ്രീക്കു വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് അക്രോഫോബിയ എന്ന വാക്കിന്റെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ അറിയൂ (De-Stressing Techniques)

പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ അറിയൂ (De-Stressing Techniques)

മാനസിക പിരിമുറുക്കം എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് സർവസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗൺസിലിംഗ് എന്ത്? എങ്ങനെ? (Psychological Counselling Decoded)

കൗൺസിലിംഗ് എന്ത്? എങ്ങനെ? (Psychological Counselling Decoded)

രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു പ്രഫഷണലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ചിന്താ രീതികളെ കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനും അവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ളാറ്റ്ഫോമാണ് മന:ശാസ്ത്ര... തുടർന്ന് വായിക്കുക