മാനസികാരോഗ്യം

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഡി‌ ഡബ്ള്യു ഇ (DWE) എന്ന പഠനവൈകല്യമുണ്ടോ? (Disorder Of Written Expression)

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഡി‌ ഡബ്ള്യു ഇ (DWE) എന്ന പഠനവൈകല്യമുണ്ടോ? (Disorder Of Written Expression)

കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും എഴുത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠന വൈകല്യമാണ് ‘ഡിസോർഡർ ഓഫ് റിട്ടൺ എക്സ്പ്രഷൻ’ അഥവാ ഡി‌ ഡബ്ള്യു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം (All About Mindfulness)

മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം (All About Mindfulness)

മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസിനെ കുറിച്ചുള്ള അടക്കിപ്പിടിച്ച ചർച്ചകളാണ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി അധികമൊന്നും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അവോയിഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോഡറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം (Avoidant Personality Disorder)

അവോയിഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോഡറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം (Avoidant Personality Disorder)

സാമൂഹികമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ സുഖപ്രദമായി തോന്നണമെന്നില്ല. നമ്മിൽ ചിലർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് ലജ്ജ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അരുമ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് (More Reasons To Have Pets)

അരുമ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് (More Reasons To Have Pets)

മൃഗങ്ങൾ വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പിഡിഡി എന്ന പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ (Persistent Depressive Disorder)

പിഡിഡി എന്ന പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ (Persistent Depressive Disorder)

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷാദരോഗമാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോഡർ തിരിച്ചറിയൂ (Acute Stress Disorder)

അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോഡർ തിരിച്ചറിയൂ (Acute Stress Disorder)

സമീപകാലത്ത് കടുത്ത മാനസികാഘാതം അനുഭവിച്ച ഒരാളിൽ പ്രകടമാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോഡർ (എ‌എസ്ഡി).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഋതുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗം (Seasonal Affective Disorder)

ഋതുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗം (Seasonal Affective Disorder)

പ്രത്യേക ഋതുവിൽ (സീസണിൽ) മാത്രം പ്രകടമാവുന്ന തരം വിഷാദരോഗമാണ് സീസണൽ അഫക്ടീവ് ഡിസോഡർ (എസ് എ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉത്കണ്ഠ?…ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് (Tips To Prevent Anxiety)

ഉത്കണ്ഠ?…ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് (Tips To Prevent Anxiety)

നിങ്ങളെ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കാനോ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനോ പ്രേരകമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ ഗുണകരമാവും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ? –ബിഡിഡി (Body Dysmorphic Disorder)

സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ? –ബിഡിഡി (Body Dysmorphic Disorder)

ശാരീരിക പ്രതിച്ഛായയിൽ നേരിയ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതു വഴിയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠാ രോഗമാണ് (മാനസികം) ബോഡി ഡിസ്മോർഫിക് ഡിസോഡർ (ബിഡിഡി).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷാദരോഗവും വ്യായാമവും (Depression & Exercise)

വിഷാദരോഗവും വ്യായാമവും (Depression & Exercise)

വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശാരീരികാരോഗ്യം മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക