സ്ത്രീ ആരോഗ്യം

പിരിമുറുക്കം സ്ത്രീകൾക്ക് വന്ധ്യത സമ്മാനിക്കും? (Effect Of Stress On Women’s Fertility)

പിരിമുറുക്കം സ്ത്രീകൾക്ക് വന്ധ്യത സമ്മാനിക്കും? (Effect Of Stress On Women’s Fertility)

നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസക്കാലമായി ഗർഭിണിയാവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിനെ ചെറുക്കാൻ സോയ (Soy And Osteoporosis)

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിനെ ചെറുക്കാൻ സോയ (Soy And Osteoporosis)

ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് മൂലം എല്ലുകൾ ദുർബലമാവുകയും ഒടിയുകയും ചെയ്യുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്തനങ്ങളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ! (Habits That Are Causing Your Boobs To Sag)

സ്തനങ്ങളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ! (Habits That Are Causing Your Boobs To Sag)

നിങ്ങൾ മുപ്പതുകളിലോ നാല്പതുകളിലോ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണോ? നിങ്ങളുടെ മാറിടത്തിന്റെ വടിവു നിലനിർത്താൻ ഒരു പുഷ്-അപ് ബ്രാ തന്നെ ധരിക്കണം എന്ന വിചാരം നിങ്ങളെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലിപഡീമ: സ്ത്രീകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നതിലെ അസ്വാഭാവികത (Lipedema)

ലിപഡീമ: സ്ത്രീകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നതിലെ അസ്വാഭാവികത (Lipedema)

സ്ത്രീകളുടെ കാലുകളിലും തുടകളിലും പൃഷ്ഠ ഭാഗത്തും അസ്വാഭാവികമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെയാണ് ലിപഡീമ (Lipedema) എന്നു പറയുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിരന്തരമായ ലൈംഗികോത്തേജനം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ? – പിജിഎഡി (Persistent Genital Arousal Disorder)

നിരന്തരമായ ലൈംഗികോത്തേജനം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ? – പിജിഎഡി (Persistent Genital Arousal Disorder)

പെർസിസ്റ്റന്റ് ജനീഷ്യൽ എറൗസൽ ഡിസോഡർ (പിജിഎഡി) അഥവാ നിരന്തരമായി ലൈംഗികോത്തേജനം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അമിതാർത്തവവും വേദനയും? അഡിനോമയോസിസ്? (Adenomyosis)

അമിതാർത്തവവും വേദനയും? അഡിനോമയോസിസ്? (Adenomyosis)

സാധാരണഗതിയിൽ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻഡോമെട്രിയൽ കോശകലകൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പേശീഭിത്തിയിൽ വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഡിനോമയോസിസ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

തലവേദന? കാരണം ഹോർമോൺ പ്രശ്നം? (Hormonal Headaches)

തലവേദന? കാരണം ഹോർമോൺ പ്രശ്നം? (Hormonal Headaches)

സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയെ ആണ് ഹോർമോൺ സംബന്ധിയായ തലവേദന (ഹോർമോണൽ ഹെഡേക്ക്) എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ലൈംഗികത – 5 ടിപ്പുകൾ (Sex Life After Menopause)

ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ലൈംഗികത – 5 ടിപ്പുകൾ (Sex Life After Menopause)

മിക്കവരും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലൈംഗികത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർത്തവവിരാമം (മെനോപോസ്) എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ അവസാനമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സത്രീകൾക്ക് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ നില കുറഞ്ഞാൽ? (Low Progesterone Levels)

സത്രീകൾക്ക് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ നില കുറഞ്ഞാൽ? (Low Progesterone Levels)

കോർപസ് ലൂട്ടിയം എന്ന ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ. അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ഡവിക്ഷേപണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അന്ത:സ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് കോർപസ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കൽ, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Insights Into Female Breast Reduction)

സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കൽ, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Insights Into Female Breast Reduction)

ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ, ശരീരഭാരം, ഹോർമോണുകളുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുടെ സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പം... തുടർന്ന് വായിക്കുക