×

യോഗ

ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ സ്വതന്ത്രമാവാൻ ഏകപദ രാജകപോതാസനം (Eka Pada Rajakapotasana)

ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ സ്വതന്ത്രമാവാൻ ഏകപദ രാജകപോതാസനം (Eka Pada Rajakapotasana)

ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന, അത്ര ലളിതമോ അത്ര കഠിനമോ അല്ലാത്ത ഒരു യോഗാസനമാണ് രാജകപോതാസനം അല്ലെങ്കിൽ കിംഗ് പീജിയൺ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ? പവനമുക്താസനം പരീക്ഷിക്കൂ! (Pawanamuktasana)

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ? പവനമുക്താസനം പരീക്ഷിക്കൂ! (Pawanamuktasana)

സംസ്കൃതത്തിൽ ‘പവന’ എന്നാൽ വായു എന്നും ‘മുക്ത’ എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗ സഹായിക്കും, വാർദ്ധക്യവുമായി രമ്യതയിലാവാൻ! (How Can Yoga Help You Age Gracefully)

യോഗ സഹായിക്കും, വാർദ്ധക്യവുമായി രമ്യതയിലാവാൻ! (How Can Yoga Help You Age Gracefully)

പ്രായമാകുക എന്നത് സ്വാഭാവികവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശശാങ്കാസനം ചെയ്യൂ, മെയ്‌വഴക്കം നേടൂ (Shashankasana)

ശശാങ്കാസനം ചെയ്യൂ, മെയ്‌വഴക്കം നേടൂ (Shashankasana)

ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുയലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന യോഗാ സ്ഥിതിയാണിത്. അതിനാൽ, ഇംഗ്ളീഷിൽ ഇത് ‘ഹെയർ പോസ്’ (Hare Pose) എന്നും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സൂര്യനമസ്കാരം – മനസ്സിലാക്കാം, ചെയ്യാം (Surya Namaskar)

സൂര്യനമസ്കാരം – മനസ്സിലാക്കാം, ചെയ്യാം (Surya Namaskar)

പന്ത്രണ്ട് സ്ഥിതികൾ, ക്രമപ്രകാരമുള്ള ശ്വസനക്രമങ്ങൾ, ചലനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനം എന്നിവയുൾപ്പെട്ടതിനാൽ സൂര്യനമസ്കാരം ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വയർ കുറയ്ക്കണോ? നൗകാസനം പരീക്ഷിക്കൂ (Try Boat Pose (Naukasana) For Belly Fat Loss)

വയർ കുറയ്ക്കണോ? നൗകാസനം പരീക്ഷിക്കൂ (Try Boat Pose (Naukasana) For Belly Fat Loss)

രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അടിവയറ്റിലെ മസിലുകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു യോഗാ സ്ഥിതിയാണ് നൗകാസനം അഥവാ ‘ബോട്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! (Do’s And Don’ts While Performing Yogasanas)

യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! (Do’s And Don’ts While Performing Yogasanas)

“സ്ഥിരം സുഖം ആസനം” എന്നാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗാസനങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നത്. ആയാസരഹിതമായും സുഖകരമായും ഒരു ശാരീരിക സ്ഥിതിയിലെത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷ്ണു ആസനം – ലളിതം, ഗുണങ്ങൾ പലത്! (Vishnu Asana)

വിഷ്ണു ആസനം – ലളിതം, ഗുണങ്ങൾ പലത്! (Vishnu Asana)

അനന്തശായിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പേരിനൊപ്പമാണ് ഈ യോഗാസനത്തിനു പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം കൂട്ടുന്നതിന് എറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രക്തസമ്മർദം കൂടുതലാണോ? യോഗ പരീക്ഷിക്കൂ (Yoga To Manage Hypertension)

രക്തസമ്മർദം കൂടുതലാണോ? യോഗ പരീക്ഷിക്കൂ (Yoga To Manage Hypertension)

ആഗോളവത്കരണവും ആധുനികവത്കരണവും നിരവധി ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു. രക്താതിസമ്മർദം, പ്രമേഹം, ഹൃദയത്തെയും രക്തധമനികളെയും സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക