യോഗ

പ്രാണായാമം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവ അറിയണം (Basics Before Starting The Pranayama)

പ്രാണായാമം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവ അറിയണം (Basics Before Starting The Pranayama)

പതജ്ഞലി മഹർഷിയുടെ ‘യോഗസൂത്ര’യിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ നാലാമത്തെ “അവയവ”മാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Basics Of Pranayama)

പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Basics Of Pranayama)

മനുഷ്യജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന യോഗയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രാണയാമം. നിയന്ത്രണവിധേയമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെയാണ് ‘പ്രാണായാമം’ കൊണ്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം പകരാൻ ജ്യെസ്തികാസനം (Jyestikasana – Superior Posture)

നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം പകരാൻ ജ്യെസ്തികാസനം (Jyestikasana – Superior Posture)

നട്ടെല്ലിനു ലാഘവത്വം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ് ജ്യെസ്തികാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗാ ഭക്ഷണക്രമം എന്തെന്ന് അറിയൂ(Yogic Diet)

യോഗാ ഭക്ഷണക്രമം എന്തെന്ന് അറിയൂ(Yogic Diet)

യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ആത്മീയതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആഹാര ശീലമാണ് യോഗാ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശലഭാസനം – ലോകസ്റ്റ് പോസ് (Shalabhasana – Locust Pose)

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശലഭാസനം – ലോകസ്റ്റ് പോസ് (Shalabhasana – Locust Pose)

നട്ടെല്ലിനെ മൊത്തമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിന്റെ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആസനമാണ് ശലഭാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സേതുബന്ധാസനം – ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗുണങ്ങളും (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

സേതുബന്ധാസനം – ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗുണങ്ങളും (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും നടുവു വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തിനൽകുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിനും പുറത്തിനും ശക്തി പകരാൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിനും പുറത്തിനും ശക്തി പകരാൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം കൂട്ടുന്നതിന് എറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കടിചക്രാസനം ക്ഷീണമകറ്റും, എങ്ങനെ?I ഡെസ്ക് യോഗ (Kati Chakrasana)

കടിചക്രാസനം ക്ഷീണമകറ്റും, എങ്ങനെ?I ഡെസ്ക് യോഗ (Kati Chakrasana)

നട്ടെല്ലിനെ വളച്ചു തിരിക്കുന്നതിനായുള്ള ഈ ആസനം അരക്കെട്ട് കറക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്നും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സൂര്യനമസ്കാരം പഠിക്കൂ-ചെയ്യൂ-അറിയൂ– ഭാഗം 1(Surya Namaskar)

സൂര്യനമസ്കാരം പഠിക്കൂ-ചെയ്യൂ-അറിയൂ– ഭാഗം 1(Surya Namaskar)

പന്ത്രണ്ട് സ്ഥിതികൾ, ക്രമപ്രകാരമുള്ള ശ്വസനക്രമങ്ങൾ, ചലനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനം എന്നിവയുൾപ്പെട്ടതിനാൽ സൂര്യനമസ്കാരം ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ (Yoga To Manage Hypertension)

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ (Yoga To Manage Hypertension)

ആഗോളവത്കരണവും ആധുനികവത്കരണവും നിരവധി ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു. രക്താതിസമ്മർദം, പ്രമേഹം, ഹൃദയത്തെയും രക്തധമനികളെയും സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക