×

യോഗ

മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും 6 എ‌എം യോഗ (6 AM Yoga For The Complete Body And Mind)

മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും 6 എ‌എം യോഗ (6 AM Yoga For The Complete Body And Mind)

യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന് ലാഘവത്വം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലൈംഗികത സുഖപ്രദമാക്കാൻ ബദ്ധകോണാസനം (Strengthen Muscles For Better Sex With Badhakonasana)

ലൈംഗികത സുഖപ്രദമാക്കാൻ ബദ്ധകോണാസനം (Strengthen Muscles For Better Sex With Badhakonasana)

വസ്തിപ്രദേശത്തെ ഞരമ്പുകൾക്കും മസിലുകൾക്കും ശക്തിപകരുന്ന ഒരു ആസനമാണ് ബദ്ധകോണാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പാർശ്വവീക്ഷണ അഭ്യാസം (Side Viewing Exercises) | ഡെസ്ക് യോഗ

പാർശ്വവീക്ഷണ അഭ്യാസം (Side Viewing Exercises) | ഡെസ്ക് യോഗ

ആയാസമൊന്നുമില്ലാതെ, കാലുകൾ തറയിലുറപ്പിച്ച് നിവർന്ന് വേണം നിങ്ങൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അടക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യം? യോഗ കൈവിടില്ല (Yoga To Overcome ‘Anger’)        

അടക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യം? യോഗ കൈവിടില്ല (Yoga To Overcome ‘Anger’)        

ദേഷ്യം എന്നു പറയുന്നത് ഒരുതരം മാനസിക വിക്ഷോഭം അഥവാ നീരസത്തിന്റെ പ്രദർശനം അഥവാ അഹങ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വികാരമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വാർദ്ധക്യവുമായി രമ്യതയിലാവാൻ യോഗ (How Can Yoga Help You Age Gracefully)

വാർദ്ധക്യവുമായി രമ്യതയിലാവാൻ യോഗ (How Can Yoga Help You Age Gracefully)

പ്രായമാകുക എന്നത് സ്വാഭാവികവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മെഡിറ്റേഷൻ, അബദ്ധധാരണകൾ മാറ്റൂ (Myths About Meditation)

മെഡിറ്റേഷൻ, അബദ്ധധാരണകൾ മാറ്റൂ (Myths About Meditation)

മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് യോഗ. മറ്റൊരു രീതിയിൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സൂര്യനമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കൂ – ഭാഗം 1(Surya Namaskar)

സൂര്യനമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കൂ – ഭാഗം 1(Surya Namaskar)

പന്ത്രണ്ട് സ്ഥിതികൾ, ക്രമപ്രകാരമുള്ള ശ്വസനക്രമങ്ങൾ, ചലനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനം എന്നിവയുൾപ്പെട്ടതിനാൽ സൂര്യനമസ്കാരം ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Do’s And Don’ts While Performing Yogasanas)

യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Do’s And Don’ts While Performing Yogasanas)

“സ്ഥിരം സുഖം ആസനം” എന്നാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗാസനങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നത്. ആയാസരഹിതമായും സുഖകരമായും ഒരു ശാരീരിക സ്ഥിതിയിലെത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിന്റെ യോഗ സ്ഥിതി – ശവാസനം (Shavasana)

പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിന്റെ യോഗ സ്ഥിതി – ശവാസനം (Shavasana)

മൃതദേഹം എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ‘ശവ’ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് ശവാസനത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. മൃതദേഹത്തിനെ പോലെ ചലനമറ്റുകിടക്കുന്ന ശാരീരികസ്ഥിതിയാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക