യോഗ

സ്തനാർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം യോഗ: എന്തിന്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?  (Yoga After Breast Cancer Treatment)

സ്തനാർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം യോഗ: എന്തിന്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ? (Yoga After Breast Cancer Treatment)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന അർബുദ വകഭേദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ത്രാടക (Thrataka)

കണ്ണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ത്രാടക (Thrataka)

ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ചതും സുരക്ഷിതവുമായ പരിശീലനമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗയിലൂടെ ഉത്കണ്ഠയെ നേരിടാം (Yogic Way To Tackle Anxiety)

യോഗയിലൂടെ ഉത്കണ്ഠയെ നേരിടാം (Yogic Way To Tackle Anxiety)

മത്സര പരീക്ഷകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ, വേദികളിൽ വച്ച് സദ്യസ്യരെ അഭിമുഖീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഏതു തരം യോഗയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം? (Which Style Of Yoga Is Suitable For You?)

ഏതു തരം യോഗയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം? (Which Style Of Yoga Is Suitable For You?)

യോഗയെ കുറിച്ച് ചാനലുകളിലും മറ്റും സ്ഥിരമായി വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ആളാണോ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കഴുത്ത് വേദന? ഈ യോഗാസനങ്ങൾ സഹായിക്കും (Yoga Practices To Reduce Neck Pain)

കഴുത്ത് വേദന? ഈ യോഗാസനങ്ങൾ സഹായിക്കും (Yoga Practices To Reduce Neck Pain)

നമ്മിൽ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ കഴുത്തു വേദന മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥത അനുഭവ്വിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്? യോഗ സഹായിക്കും (Yoga For Gastritis)

ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്? യോഗ സഹായിക്കും (Yoga For Gastritis)

നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ആമാശയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കവും അസ്വസ്ഥതയുമാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് (ആമാശയവീക്കം).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗയും വ്യായാമവും തമ്മിലുള്ള 9 വ്യത്യാസങ്ങൾ (Differences Between Exercise And Yoga)

യോഗയും വ്യായാമവും തമ്മിലുള്ള 9 വ്യത്യാസങ്ങൾ (Differences Between Exercise And Yoga)

യോഗയ്ക്ക് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാണിജ്യപരമായി, ഒരു വ്യായാമം എന്ന നിലയിലാണ് യോഗയ്ക്ക് പ്രചാരം നൽകിവരുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രാണായാമം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവ അറിയണം (Basics Before Starting The Pranayama)

പ്രാണായാമം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവ അറിയണം (Basics Before Starting The Pranayama)

പതജ്ഞലി മഹർഷിയുടെ ‘യോഗസൂത്ര’യിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ നാലാമത്തെ “അവയവ”മാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Basics Of Pranayama)

പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Basics Of Pranayama)

മനുഷ്യജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന യോഗയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രാണയാമം. നിയന്ത്രണവിധേയമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെയാണ് ‘പ്രാണായാമം’ കൊണ്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം പകരാൻ ജ്യെസ്തികാസനം (Jyestikasana – Superior Posture)

നട്ടെല്ലിന് ആശ്വാസം പകരാൻ ജ്യെസ്തികാസനം (Jyestikasana – Superior Posture)

നട്ടെല്ലിനു ലാഘവത്വം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ് ജ്യെസ്തികാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക