×

യോഗ

ഇടുപ്പിനും തുടയ്ക്കും ഭംഗി നൽകാൻ 5 യോഗാസനങ്ങൾ (5 Yoga Poses For Slim Hips And Thighs)

ഇടുപ്പിനും തുടയ്ക്കും ഭംഗി നൽകാൻ 5 യോഗാസനങ്ങൾ (5 Yoga Poses For Slim Hips And Thighs)

ജാഗ്രതയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ് യോഗ. ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തതാണെങ്കിലും, വളരെക്കാലം യോഗികളും സന്ന്യാസിമാരും പ്രായമായവരും മാത്രമായിരുന്നു യോഗ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗ പരിശീലിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Things To Know Before Starting Yoga Practices)

യോഗ പരിശീലിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Things To Know Before Starting Yoga Practices)

ശാരീരികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് യോഗ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത്, ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് യോഗ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷാദം കുടഞ്ഞെറിയാൻ യോഗ ചെയ്യൂ (Depressed? It’s Time To Do Yoga)

വിഷാദം കുടഞ്ഞെറിയാൻ യോഗ ചെയ്യൂ (Depressed? It’s Time To Do Yoga)

അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് ജീവിതം. അതിൽ ആഹ്ളാദത്തിന്റെയും ദു:ഖത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിമാനയാത്രയിൽ യോഗ! അത് സാധ്യമാണ് (Inflight Yoga! Yes, It’s Possible)

വിമാനയാത്രയിൽ യോഗ! അത് സാധ്യമാണ് (Inflight Yoga! Yes, It’s Possible)

“ഇക്കാലത്ത് ഇരിപ്പ് എന്നാൽ പുകവലിയെപ്പോലെയാണ്”. ഒരു ദീർഘദൂര ഫ്ളൈറ്റിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സുഖം പകരില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മകരാസനം: ചെയ്യുന്ന വിധവും ഗുണങ്ങളും (Makarasana | Crocodile Pose)

മകരാസനം: ചെയ്യുന്ന വിധവും ഗുണങ്ങളും (Makarasana | Crocodile Pose)

പുറത്തെ മുഴുവൻ മസിലുകൾക്കും ഉടനടി ലാഘവത്വം നൽകുന്ന ഒരു യോഗാ സ്ഥിതിയാണിത്. ഡിസ്കിന് സ്ഥാനചലനമുള്ളവർക്കും സിയാന്റിക്ക മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യോഗാ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ധനുരാസനം ശരീരഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തും (Dhanurasana)

ധനുരാസനം ശരീരഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തും (Dhanurasana)

സംസ്കൃതത്തിൽ ‘ധനു’ എന്നാൽ വില്ല് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ യോഗാസ്ഥിതിയിൽ ശരീരം ഒരു വില്ലിനെ പോലെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഏകപദ രാജകപോതാസനം – ഒരു പക്ഷിയെപോലെ സ്വതന്ത്രമാകാം! (Eka Pada Rajakapotasana)

ഏകപദ രാജകപോതാസനം – ഒരു പക്ഷിയെപോലെ സ്വതന്ത്രമാകാം! (Eka Pada Rajakapotasana)

ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന, അത്ര ലളിതമോ അത്ര കഠിനമോ അല്ലാത്ത ഒരു യോഗാസനമാണ് രാജകപോതാസനം അല്ലെങ്കിൽ കിംഗ് പീജിയൺ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പവനമുക്താസനം ഗ്യാസ്ട്രബിളിനെ അകറ്റും  (Pawanamuktasana)

പവനമുക്താസനം ഗ്യാസ്ട്രബിളിനെ അകറ്റും (Pawanamuktasana)

സംസ്കൃതത്തിൽ ‘പവന’ എന്നാൽ വായു എന്നും ‘മുക്ത’ എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മെയ്‌വഴക്കത്തിനും ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ശശാങ്കാസനം  (Shashankasana)

മെയ്‌വഴക്കത്തിനും ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ശശാങ്കാസനം (Shashankasana)

ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുയലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന യോഗാ സ്ഥിതിയാണിത്. അതിനാൽ, ഇംഗ്ളീഷിൽ ഇത് ‘ഹെയർ പോസ്’ (Hare Pose) എന്നും... തുടർന്ന് വായിക്കുക