×

ആരോഗ്യ ജീവനം

രക്തദാനത്തിനുള്ള ആരോഗ്യപരമായ 5 ഗുണങ്ങൾ (Benefits of Donating Blood)

രക്തദാനത്തിനുള്ള ആരോഗ്യപരമായ 5 ഗുണങ്ങൾ (Benefits of Donating Blood)

രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായകമാവും. അതേസമയം രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോ. വൈശാഖ് വിദ്യാധരൻ, ഫിസിഷ്യൻ, ദ ബാംഗ്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ,... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രക്തദാനത്തിനുള്ള ടിപ്പുകൾ (Blood Donation Tips)

രക്തദാനത്തിനുള്ള ടിപ്പുകൾ (Blood Donation Tips)

വിജയകരമായ ഒരു രക്തദാനത്തെ കുറിച്ച് ഡോ.വൈശാഖ് വിദ്യാധരൻ സംസാരിക്കുന്നു. രക്തദാനത്തിനു മുമ്പ് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രക്തദാനത്തിനു ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Things To Care After Blood Donation)

രക്തദാനത്തിനു ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Things To Care After Blood Donation)

രക്തദാനം നടത്തിയ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? രക്തദാനം നടത്തുന്ന ആൾ രക്തദാനത്തിനു മുമ്പ് എന്ന പോലെ അതിനു ശേഷവും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ എന്തെല്ലാം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ മാതൃകാ രക്തദാതാവ് ആണോ? (Are You an Ideal Blood donor)

നിങ്ങൾ മാതൃകാ രക്തദാതാവ് ആണോ? (Are You an Ideal Blood donor)

നിങ്ങൾ ഒരു മാതൃകാ രക്തദാതാവ് ആണോ? മാതൃകാ രക്തദാതാവിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഇതെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡോ. വൈശാഖ് വിദ്യാധരൻ (ഫിസിഷ്യൻ, ദ ബാംഗ്ളൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ,... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ പുകയില ഉപയോഗത്തിന് അടിമയാണോ? (Tips To Help You To Quit Tobacco)

നിങ്ങൾ പുകയില ഉപയോഗത്തിന് അടിമയാണോ? (Tips To Help You To Quit Tobacco)

പുകവലിയോ? അത് ഇന്ന് നിർത്തും, നാളെ നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ മുതൽ നിർത്തുമെന്ന് പുകവലിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, പലർക്കും പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാൻ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഏതെല്ലാം രീതികളിൽ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാം? (How Can I Quit Smoking)

ഏതെല്ലാം രീതികളിൽ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാം? (How Can I Quit Smoking)

പുകവലി നിർത്തുക അത്ര പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണോ? അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയില്ലേ?... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുകയില ഉപയോഗം ശരീരത്തെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു? (Tobacco affect the human body)

പുകയില ഉപയോഗം ശരീരത്തെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു? (Tobacco affect the human body)

പുകവലിക്കുമ്പോൾ ആരും അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തേക്കില്ല. ഓരോ പുക എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കടന്നുചെല്ലുന്നത്? സിഗരറ്റുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? പുകയില മൂലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന ദോഷ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോ.വിശാൽ റാവു സംസാരിക്കുന്നത്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രക്തദാനത്തിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? (Side effects of Blood Donation)

രക്തദാനത്തിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? (Side effects of Blood Donation)

രക്തദാനത്തിനുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അവ എങ്ങനെ നേരിടാം. ഇതെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോ.വൈശാഖ് വിദ്യാധരൻ (ഫിസിഷ്യൻ, ദ ബാംഗ്ളൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ,... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വീട്ടിൽ വച്ച് രക്തസമ്മർദം അളക്കാം (Check Blood Pressure at Home)

വീട്ടിൽ വച്ച് രക്തസമ്മർദം അളക്കാം (Check Blood Pressure at Home)

വീട്ടിൽ വച്ച് രക്തസമ്മർദം അളക്കുന്നതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡോ. വൈശാഖ് വിദ്യാധരൻ (ഫിസിഷ്യൻ, ദ ബാംഗ്ളൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ, ബാംഗ്ലൂർ)... തുടർന്ന് വായിക്കുക