×

ഐടി രോഗാവസ്ഥകൾ

മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതും പ്രതിരോധിക്കുന്നതും എങ്ങനെ? (Stress Management)

മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതും പ്രതിരോധിക്കുന്നതും എങ്ങനെ? (Stress Management)

ഐടി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദവുമായി ഡോക്ടർമാർക്ക് അരികിലെത്തുന്നത്, ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റവും ഭക്ഷണരീതിയും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം രക്ഷ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം – ലക്ഷണങ്ങള്‍, കാരണങ്ങള്‍, ചികിത്സ (Carpal Tunnel Syndrome)

കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം – ലക്ഷണങ്ങള്‍, കാരണങ്ങള്‍, ചികിത്സ (Carpal Tunnel Syndrome)

കൈകൾക്ക് മരവിപ്പ്, കൈകളിൽ നിന്ന് തോളിലേക്ക് അസാധാരണമായ വേദന പായുന്നു, തളർച്ച, കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കൈയിൽ ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന വേദന, ഇതെല്ലാം കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക