ചർമ്മ ആരോഗ്യം

നെറ്റിയിലെ ചുളിവുകൾ എങ്ങിനെ മാറ്റാം | ബൊട്ടൊക്സ് ചികിത്സ (Botox treatment)

നെറ്റിയിലെ ചുളിവുകൾ എങ്ങിനെ മാറ്റാം | ബൊട്ടൊക്സ് ചികിത്സ (Botox treatment)

നെറ്റിയിലെ ചുളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നോ? നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നാതിരിക്കാൻ ബോട്ടോക്സ് ചികിത്സ സഹായിക്കും. നെറ്റിയിലെയും കണ്ണുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിന്റെയും ചുളിവ് മാറ്റാനും മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാനും ബോട്ടോക്സ് ചികിത്സയ്ക്ക്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അനാവശ്യ രോമവളർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് | ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രോമം നീക്കൽ (Laser Hair Removal)

അനാവശ്യ രോമവളർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് | ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രോമം നീക്കൽ (Laser Hair Removal)

ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ ചികിത്സക്ക് ഒരു തവണ വിധേയമായാൽ മതിയോ. ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് രോമങ്ങൾ നീക്കം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

താരന്‍ (Dandruff) എന്നാലെന്ത് ? ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

താരന്‍ (Dandruff) എന്നാലെന്ത് ? ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

താരൻ എന്ന വില്ലനെ എങ്ങനെ നേരിടാം? താരനെ പൂർണമായും പടിക്ക് പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കുമോ? താരനുള്ളവർ എണ്ണ തേയ്ക്കാമോ?... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ചര്‍മ്മത്തിലെ ഫംഗസ് അണുബാധകള്‍: ലക്ഷണങ്ങള്‍, കാരണങ്ങള്‍, ചികിത്സകള്‍ (Skin Fungal Infections)

ചര്‍മ്മത്തിലെ ഫംഗസ് അണുബാധകള്‍: ലക്ഷണങ്ങള്‍, കാരണങ്ങള്‍, ചികിത്സകള്‍ (Skin Fungal Infections)

ചൊറിച്ചിൽ? കാരണം ഫംഗസ് അണുബാധയാവാം. ഫംഗസ് അണുബാധ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം? പകരുന്നത്... തുടർന്ന് വായിക്കുക