×

താരന്‍ (Dandruff) എന്നാലെന്ത് ? ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

Produced by Modasta: |
1+
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

താരൻ എന്ന വില്ലനെ എങ്ങനെ നേരിടാം? താരനെ പൂർണമായും പടിക്ക് പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കുമോ? താരനുള്ളവർ എണ്ണ തേയ്ക്കാമോ? എന്തുതരം ഷാമ്പൂവാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോ. കിരൺ സംസാരിക്കുന്നു.

Copyright © 2018 Modasta. All rights reserved