നേത്രസംരക്ഷണം

കരയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ വേണ്ടത്! (Some Fascinating Facts About Tears)

കരയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ വേണ്ടത്! (Some Fascinating Facts About Tears)

കൺതടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബദാം പരിപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള അവയവങ്ങളാണ് കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോർണിയൽ ഇറോഷൻ, എന്താണത്? (Corneal Erosion)

കോർണിയൽ ഇറോഷൻ, എന്താണത്? (Corneal Erosion)

കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മിനാരം പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോർണിയ. കോർണിയയ്ക്ക് അഞ്ച് പാളികൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ്: ഒപ്റ്റിക് നേർവിന്റെ വീക്കം (Optic Neuritis)

ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ്: ഒപ്റ്റിക് നേർവിന്റെ വീക്കം (Optic Neuritis)

ഒപ്റ്റിക് നേർവിന് (നേത്രമജ്ജാതന്തു) വീക്കമോ കോശജ്വലനമോ (ഇൻഫ്ലമേഷൻ) സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഗ്രീൻ ടീ (The Protective Effect Of Green Tea On Eye)

കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഗ്രീൻ ടീ (The Protective Effect Of Green Tea On Eye)

ലോകവ്യാപകമായി പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാനീയമാണ് ഗ്രീൻ ടീ (കമീലിയ സിനെൻസിസ്).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലേസി ഐ (ആംബ്ളോപിയ) എന്താണ്? (Lazy Eye (Amblyopia)

ലേസി ഐ (ആംബ്ളോപിയ) എന്താണ്? (Lazy Eye (Amblyopia)

ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ കാഴ്ച നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ‘ലേസി ഐ’ അഥവാ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോണ്ടാക്ട് ലെൻസു മൂലം അണുബാധ? (Eye Infections From Bad Contact Lens Habits)

കോണ്ടാക്ട് ലെൻസു മൂലം അണുബാധ? (Eye Infections From Bad Contact Lens Habits)

ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കാതിരിക്കുകയും വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ കണ്ണിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള അപകടസാധ്യത... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വായിച്ചാൽ? (Reading In Dim Light Damage Eyesight?)

മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വായിച്ചാൽ? (Reading In Dim Light Damage Eyesight?)

നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വെളിച്ചം മങ്ങിയാൽ പോലും നാം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സിങ്ക് വേണം (Zinc And Eye Health)

കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സിങ്ക് വേണം (Zinc And Eye Health)

ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ധാതുക്കളിൽ ഒന്നാണ് സിങ്ക് (നാകം). റെറ്റിനയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മെലാനിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സിങ്കിന് പ്രധാന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വരണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ 6 ടിപ്പുകൾ (6 tips to soothe dry eyes)

വരണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ 6 ടിപ്പുകൾ (6 tips to soothe dry eyes)

ആവശ്യമായ തോതിൽ കണ്ണുനീർ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതു മൂലം കണ്ണുകളിൽ ഈർപ്പമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് “ഡ്രൈ ഐ സിൻഡ്രോം” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യുവിയൈറ്റിസ്: കണ്ണിന്റെ മധ്യപാളിയിലെ വീക്കം (Uveitis: The Inflammation Of The Middle Layer Of The Eye)

യുവിയൈറ്റിസ്: കണ്ണിന്റെ മധ്യപാളിയിലെ വീക്കം (Uveitis: The Inflammation Of The Middle Layer Of The Eye)

കണ്ണിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ പാളിയിൽ (യുവിയ) ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയും വീക്കവുമാണ് യുവിയൈറ്റിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക