×

നേത്രസംരക്ഷണം

കോങ്കണ്ണ് ഭാഗ്യലക്ഷണം? ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ? (Is Squint A Sign Of Good Luck?)

കോങ്കണ്ണ് ഭാഗ്യലക്ഷണം? ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ? (Is Squint A Sign Of Good Luck?)

കോങ്കണ്ണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്‌നമാണ് എന്നത് വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ്. കോങ്കണ്ണുള്ളവരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാവണമിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമാകുന്ന കോർണിയൽ ഡിസ്ട്രോഫിയെ അറിയൂ (Corneal Dystrophy Explained)

കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമാകുന്ന കോർണിയൽ ഡിസ്ട്രോഫിയെ അറിയൂ (Corneal Dystrophy Explained)

കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ മുന്നോട്ട് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന സുതാര്യഭാഗമായ കോർണിയയിൽ അസ്വാഭാവികമായി പദാർത്ഥങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കോർണിയൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോർണിയ മാറ്റിവയ്ക്കലിനെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Corneal Transplantation)

കോർണിയ മാറ്റിവയ്ക്കലിനെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Corneal Transplantation)

കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്ത്, ഐറിസിനെയും കൃഷ്ണമണിയെയും ആവരണം ചെയ്യുന്ന, സുതാര്യവും ഉന്തിനിൽക്കുന്നതുമായ ഭാഗമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ശുചിത്വം – അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Contact Lens Care)

കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ശുചിത്വം – അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Contact Lens Care)

കാഴ്ച സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനായി കണ്ണടകൾക്ക് പകരം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിന്റെ വരൾച്ച ഒഴിവാക്കാം, അൽപ്പം ശ്രദ്ധ മതി (Self-Care Tips For Dry Eyes)

കണ്ണിന്റെ വരൾച്ച ഒഴിവാക്കാം, അൽപ്പം ശ്രദ്ധ മതി (Self-Care Tips For Dry Eyes)

അമിതമായി ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നതു മൂലമോ കണ്ണീരിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതു മൂലമോ കണ്ണിനെ മൂടുന്ന കണ്ണീരിന്റെ നേർത്ത പാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് വരണ്ട കണ്ണുകൾക്ക്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആവർത്തിക്കുന്ന കോർണിയൽ ഇറോഷൻ (Recurrent Corneal Erosion)

ആവർത്തിക്കുന്ന കോർണിയൽ ഇറോഷൻ (Recurrent Corneal Erosion)

കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മിനാരം പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോർണിയ. കോർണിയയ്ക്ക് അഞ്ച് പാളികൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളത് ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ പാളിയാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയുന്നു? – ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് ആകാം: (Optic Neuritis)

പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയുന്നു? – ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് ആകാം: (Optic Neuritis)

ഒപ്റ്റിക് നേർവിന് (നേത്രമജ്ജാതന്തു) വീക്കമോ കോശജ്വലനമോ (ഇൻഫ്ലമേഷൻ) സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിരൽ കൊണ്ടാലും കോർണിയൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാം (Corneal Erosion)

വിരൽ കൊണ്ടാലും കോർണിയൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാം (Corneal Erosion)

കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മിനാരം പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോർണിയ. കോർണിയയ്ക്ക് അഞ്ച് പാളികൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണുനീർ! (Some Fascinating Facts About Tears)

എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണുനീർ! (Some Fascinating Facts About Tears)

കൺതടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബദാം പരിപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള അവയവങ്ങളാണ് കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മടിയൻ കണ്ണ് അഥവാ ‘ലേസി ഐ‘ എന്താണ്? (Lazy Eye)

മടിയൻ കണ്ണ് അഥവാ ‘ലേസി ഐ‘ എന്താണ്? (Lazy Eye)

ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ കാഴ്ച നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ‘ലേസി ഐ’ അഥവാ... തുടർന്ന് വായിക്കുക