നേത്രസംരക്ഷണം

ലേസി ഐ (ആംബ്ളോപിയ) എന്താണ്? (Lazy Eye (Amblyopia)

ലേസി ഐ (ആംബ്ളോപിയ) എന്താണ്? (Lazy Eye (Amblyopia)

ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ കാഴ്ച നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ‘ലേസി ഐ’ അഥവാ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോണ്ടാക്ട് ലെൻസു മൂലം അണുബാധ? (Eye Infections From Bad Contact Lens Habits)

കോണ്ടാക്ട് ലെൻസു മൂലം അണുബാധ? (Eye Infections From Bad Contact Lens Habits)

ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കാതിരിക്കുകയും വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ കണ്ണിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള അപകടസാധ്യത... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വായിച്ചാൽ? (Reading In Dim Light Damage Eyesight?)

മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വായിച്ചാൽ? (Reading In Dim Light Damage Eyesight?)

നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വെളിച്ചം മങ്ങിയാൽ പോലും നാം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സിങ്ക് വേണം (Zinc And Eye Health)

കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സിങ്ക് വേണം (Zinc And Eye Health)

ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ധാതുക്കളിൽ ഒന്നാണ് സിങ്ക് (നാകം). റെറ്റിനയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മെലാനിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സിങ്കിന് പ്രധാന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വരണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ 6 ടിപ്പുകൾ (6 tips to soothe dry eyes)

വരണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ 6 ടിപ്പുകൾ (6 tips to soothe dry eyes)

ആവശ്യമായ തോതിൽ കണ്ണുനീർ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതു മൂലം കണ്ണുകളിൽ ഈർപ്പമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് “ഡ്രൈ ഐ സിൻഡ്രോം” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യുവിയൈറ്റിസ്: കണ്ണിന്റെ മധ്യപാളിയിലെ വീക്കം (Uveitis: The Inflammation Of The Middle Layer Of The Eye)

യുവിയൈറ്റിസ്: കണ്ണിന്റെ മധ്യപാളിയിലെ വീക്കം (Uveitis: The Inflammation Of The Middle Layer Of The Eye)

കണ്ണിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ പാളിയിൽ (യുവിയ) ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയും വീക്കവുമാണ് യുവിയൈറ്റിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ: പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന നേത്ര തകരാറുകൾ (Retinitis Pigmentosa)

റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ: പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന നേത്ര തകരാറുകൾ (Retinitis Pigmentosa)

കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനിതക തകരാറുകളെയാണ് റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ എന്ന പേരുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുത്ത വലയങ്ങൾ? (Lighten Your Dark Circles)

കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുത്ത വലയങ്ങൾ? (Lighten Your Dark Circles)

ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ ബാഹ്യരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സമ്മർദത്തിന് അടിമപ്പെടാറുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

റെറ്റിനയിലെ രക്തക്കുഴലുകളിലെ തടസ്സം – റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ളൂഷൻ (Retinal Vein Occlusion)

റെറ്റിനയിലെ രക്തക്കുഴലുകളിലെ തടസ്സം – റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ളൂഷൻ (Retinal Vein Occlusion)

റെറ്റിനയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു തകരാറാണ് ആർവിഒ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ളൂഷൻ. റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ തടസ്സം സംഭവിക്കുന്നതു മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ (LASIK- Laser Eye Surgery)

ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ (LASIK- Laser Eye Surgery)

‘ലേസർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻ സിറ്റു കെരാട്ടോമിലസിസ്’ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ലാസിക്. ദൃഷ്ടിവൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിയാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക