നേത്രസംരക്ഷണം

യുവിയൈറ്റിസ്: കണ്ണിന്റെ മധ്യപാളിയിലെ വീക്കം (Uveitis: The Inflammation Of The Middle Layer Of The Eye)

യുവിയൈറ്റിസ്: കണ്ണിന്റെ മധ്യപാളിയിലെ വീക്കം (Uveitis: The Inflammation Of The Middle Layer Of The Eye)

കണ്ണിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ പാളിയിൽ (യുവിയ) ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയും വീക്കവുമാണ് യുവിയൈറ്റിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ: പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന നേത്ര തകരാറുകൾ (Retinitis Pigmentosa)

റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ: പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന നേത്ര തകരാറുകൾ (Retinitis Pigmentosa)

കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനിതക തകരാറുകളെയാണ് റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ എന്ന പേരുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുത്ത വലയങ്ങൾ? (Lighten Your Dark Circles)

കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുത്ത വലയങ്ങൾ? (Lighten Your Dark Circles)

ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ ബാഹ്യരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സമ്മർദത്തിന് അടിമപ്പെടാറുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

റെറ്റിനയിലെ രക്തക്കുഴലുകളിലെ തടസ്സം – റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ളൂഷൻ (Retinal Vein Occlusion)

റെറ്റിനയിലെ രക്തക്കുഴലുകളിലെ തടസ്സം – റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ളൂഷൻ (Retinal Vein Occlusion)

റെറ്റിനയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു തകരാറാണ് ആർവിഒ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ളൂഷൻ. റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ തടസ്സം സംഭവിക്കുന്നതു മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ (LASIK- Laser Eye Surgery)

ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ (LASIK- Laser Eye Surgery)

‘ലേസർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻ സിറ്റു കെരാട്ടോമിലസിസ്’ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ലാസിക്. ദൃഷ്ടിവൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിയാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഡയബറ്റിക് മാക്യുലർ എഡീമയ്ക്ക് പോഷകാഹാര ചികിത്സ (Nutritional Treatment Of Diabetic Macular Oedema)

ഡയബറ്റിക് മാക്യുലർ എഡീമയ്ക്ക് പോഷകാഹാര ചികിത്സ (Nutritional Treatment Of Diabetic Macular Oedema)

പഴക്കം ചെന്ന പ്രമേഹരോഗത്തിനൊപ്പം ഒരാളുടെ രക്തമ്മർദ്ദം സ്ഥിരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ റെറ്റിന (കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും അകത്തെ പാളി) യിലെ നേർത്ത രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാവുകയും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോങ്കണ്ണ് ഭാഗ്യലക്ഷണമോ? (Is Squint A Sign Of Good Luck?)

കോങ്കണ്ണ് ഭാഗ്യലക്ഷണമോ? (Is Squint A Sign Of Good Luck?)

കോങ്കണ്ണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്‌നമാണ് എന്നത് വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ്. കോങ്കണ്ണുള്ളവരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാവണമിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുട്ടികളുടെ നേത്രരോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത് (Eye Conditions In Children)

കുട്ടികളുടെ നേത്രരോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത് (Eye Conditions In Children)

കണ്ണുകൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതും ഘടനാപരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കീർണതയുള്ളതുമായ ഒരു അവയവമാണ്. ‘കണ്ണുള്ളപ്പോഴേ അതിന്റെ വില അറിയൂ’... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഹാപ്പി ദീപാവലി! പക്ഷേ, കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കണം (Watch Eye Safety During Diwali)

ഹാപ്പി ദീപാവലി! പക്ഷേ, കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കണം (Watch Eye Safety During Diwali)

ഇന്ത്യയിൽ പടക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. കരിമരുന്നുപ്രയോഗം ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൺപോളകൾ അകന്നുമാറുന്ന അവസ്ഥ – എക്ട്രോപിയൻ (Ectropion)

കൺപോളകൾ അകന്നുമാറുന്ന അവസ്ഥ – എക്ട്രോപിയൻ (Ectropion)

നേത്രഗോളത്തിൽ നിന്ന് കൺപോളകൾ അകന്നുമാറുന്നതിന്റെ ഫലമായി കൺപോളകളുടെ ഉൾഭാഗം ദൃശ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക