×

ഐടി രോഗാവസ്ഥകൾ

വൈ-ഫൈ റേഡിയേഷൻ അപകടമോ (Is Wi-Fi Dangerous? Know More)?

വൈ-ഫൈ റേഡിയേഷൻ അപകടമോ (Is Wi-Fi Dangerous? Know More)?

‘എല്ലായിടത്തും വായു നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു’ താഴ്ന്ന ക്ളാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കൂ! (Blue Light And Your Eyes)

സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കൂ! (Blue Light And Your Eyes)

ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യാത്രയ്ക്കിടെ യോഗചെയ്യാൻ കഴിയുമോ (How To Practice Yoga During Your Travel Time)?

യാത്രയ്ക്കിടെ യോഗചെയ്യാൻ കഴിയുമോ (How To Practice Yoga During Your Travel Time)?

കാതടപ്പിക്കുന്ന ഹോൺ ശബ്ദം, വാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന പുക, ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതും പൊടിനിറഞ്ഞതുമായ റോഡുകൾ, സിഗ്നൽകാത്തുള്ള അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പ്, അസ്വഥരും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതുമായ സഹയാത്രികർ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നില്പ്, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ് – ശ്രദ്ധിക്കണം! (Beware Of Your Posture)

നില്പ്, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ് – ശ്രദ്ധിക്കണം! (Beware Of Your Posture)

ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോഴോ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക സ്ഥിതിയാണ് ദേഹഭാവം (posture) എന്നു പറയുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കഴുത്തുവേദന? ഈ ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ (Neck Pain? Try These Simple Tips)

കഴുത്തുവേദന? ഈ ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ (Neck Pain? Try These Simple Tips)

തെറ്റായ ശാരീരിക ഭാവം, പിരിമുറുക്കം, സുഖകരമല്ലാത്ത ഉറക്കം, ദീർഘകാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവ മൂലം കഴുത്തിലെ പേശികൾക്ക് വലിവുണ്ടാകുന്നതു മൂലം കഴുത്തു വേദന അനുഭവപ്പെടാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശുചിമുറിയിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്! (Stop Using The Phone In Washroom)

ശുചിമുറിയിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്! (Stop Using The Phone In Washroom)

മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റു പോലും കഴിയുക നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലാപ്ടോപ്പ് മൂലം പൊള്ളൽ – ടോസ്റ്റഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രോം (Toasted Skin Syndrome)

ലാപ്ടോപ്പ് മൂലം പൊള്ളൽ – ടോസ്റ്റഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രോം (Toasted Skin Syndrome)

പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിലും ചൂടു മൂലം ചർമ്മത്തിൽ പാടുകളോ തടിപ്പുകളോ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടോസ്റ്റഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രോം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക