×

ഐടി രോഗാവസ്ഥകൾ

കഴുത്തുവേദന? ഈ ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ (Neck Pain? Try These Simple Tips)

കഴുത്തുവേദന? ഈ ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ (Neck Pain? Try These Simple Tips)

തെറ്റായ ശാരീരിക ഭാവം, പിരിമുറുക്കം, സുഖകരമല്ലാത്ത ഉറക്കം, ദീർഘകാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവ മൂലം കഴുത്തിലെ പേശികൾക്ക് വലിവുണ്ടാകുന്നതു മൂലം കഴുത്തു വേദന അനുഭവപ്പെടാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശുചിമുറിയിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്! (Stop Using The Phone In Washroom)

ശുചിമുറിയിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്! (Stop Using The Phone In Washroom)

മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റു പോലും കഴിയുക നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വൈ-ഫൈ അപകടമോ? കൂടുതൽ അറിയൂ (Is Wi-Fi Dangerous? Know More)

വൈ-ഫൈ അപകടമോ? കൂടുതൽ അറിയൂ (Is Wi-Fi Dangerous? Know More)

‘എല്ലായിടത്തും വായു നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു’ താഴ്ന്ന ക്ളാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഇരിപ്പ് രോഗത്തിനു കാരണമാകുമോ? (Is Sitting For Long Hours Harmful To Your Health?)

ഇരിപ്പ് രോഗത്തിനു കാരണമാകുമോ? (Is Sitting For Long Hours Harmful To Your Health?)

ഇക്കാലത്ത് ഇരിപ്പ് എന്നാൽ പുകവലിയെപ്പോലെയാണ്! ഇതു കേട്ട് നിങ്ങൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക