×

ഐടി രോഗാവസ്ഥകൾ

യോഗയിലൂടെ ടെക്സ്റ്റ് നെക്ക് പരിഹരിക്കാം (4 Yoga Stretches To Ease Text Neck)

യോഗയിലൂടെ ടെക്സ്റ്റ് നെക്ക് പരിഹരിക്കാം (4 Yoga Stretches To Ease Text Neck)

നാം എപ്പോഴൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിക്കും? എത്രസമയം മൊബൈലിൽ നോക്കി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജോലിക്കിടെ ലാഘവത്വം കൈവരിക്കാൻ ഡെസ്ക് യോഗ (De-Stress At Work With Desk Yoga)

ജോലിക്കിടെ ലാഘവത്വം കൈവരിക്കാൻ ഡെസ്ക് യോഗ (De-Stress At Work With Desk Yoga)

‘ദിവസത്തിന് ഇത്ര ദൈർഘ്യമോ’ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓഫീസിൽ ദീർഘസമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തോന്നിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ – ഗേമിംഗ് അടിമത്വവും (Impact Of Social Media Or Gaming Addiction On Your Teen)

കൗമാരക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ – ഗേമിംഗ് അടിമത്വവും (Impact Of Social Media Or Gaming Addiction On Your Teen)

സോഷ്യൽ മീഡിയ - ഗേമിംഗ് അടിമത്വം - സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലാപ്ടോപ്പ് പൊളിക്കാതെ നോക്കണം! – ടോസ്റ്റഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രോം (Toasted Skin Syndrome)

ലാപ്ടോപ്പ് പൊളിക്കാതെ നോക്കണം! – ടോസ്റ്റഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രോം (Toasted Skin Syndrome)

പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിലും ചൂടു മൂലം ചർമ്മത്തിൽ പാടുകളോ തടിപ്പുകളോ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടോസ്റ്റഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രോം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉറക്കം മടിച്ചുനിൽക്കുന്നോ? 15 മിനിറ്റ് യോഗ സഹായിക്കും (The 15-Minute Yoga For Better Sleep)

ഉറക്കം മടിച്ചുനിൽക്കുന്നോ? 15 മിനിറ്റ് യോഗ സഹായിക്കും (The 15-Minute Yoga For Better Sleep)

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിനു വഴക്കം നൽകുന്നതിനും യോഗ ഗുണകരമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഇരിപ്പ് രോഗത്തിനു കാരണമാകും, എങ്ങനെ? (Is Sitting For Long Hours Harmful To Your Health?)

ഇരിപ്പ് രോഗത്തിനു കാരണമാകും, എങ്ങനെ? (Is Sitting For Long Hours Harmful To Your Health?)

ഇക്കാലത്ത് ഇരിപ്പ് എന്നാൽ പുകവലിയെപ്പോലെയാണ്! ഇതു കേട്ട് നിങ്ങൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വൈ-ഫൈ റേഡിയേഷൻ അപകടമോ (Is Wi-Fi Dangerous? Know More)?

വൈ-ഫൈ റേഡിയേഷൻ അപകടമോ (Is Wi-Fi Dangerous? Know More)?

‘എല്ലായിടത്തും വായു നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു’ താഴ്ന്ന ക്ളാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കൂ! (Blue Light And Your Eyes)

സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കൂ! (Blue Light And Your Eyes)

ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യാത്രയ്ക്കിടെ യോഗചെയ്യാൻ കഴിയുമോ (How To Practice Yoga During Your Travel Time)?

യാത്രയ്ക്കിടെ യോഗചെയ്യാൻ കഴിയുമോ (How To Practice Yoga During Your Travel Time)?

കാതടപ്പിക്കുന്ന ഹോൺ ശബ്ദം, വാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന പുക, ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതും പൊടിനിറഞ്ഞതുമായ റോഡുകൾ, സിഗ്നൽകാത്തുള്ള അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പ്, അസ്വഥരും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതുമായ സഹയാത്രികർ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നില്പ്, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ് – ശ്രദ്ധിക്കണം! (Beware Of Your Posture)

നില്പ്, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ് – ശ്രദ്ധിക്കണം! (Beware Of Your Posture)

ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോഴോ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക സ്ഥിതിയാണ് ദേഹഭാവം (posture) എന്നു പറയുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക