പുരുഷ ആരോഗ്യം

വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചിൽ? പെനൈൽ ഇച്ചിംഗ് നാണം‌കെടുത്തും! (Penile Itching)

വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചിൽ? പെനൈൽ ഇച്ചിംഗ് നാണം‌കെടുത്തും! (Penile Itching)

കാരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം ഇനി പറയുന്നവയും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷ ലൈംഗികതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ (Medication That Can Ruin A Man’s Sex Life)

പുരുഷ ലൈംഗികതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ (Medication That Can Ruin A Man’s Sex Life)

പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോക്ടർ കുറിച്ചു തരുന്ന ചില മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികശേഷിയെ പ്രതികൂലമായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അഗ്രചർമ്മ ഛേദനവും ലൈംഗിക പ്രകടനവും (Circumcision And Sexual Performance)

അഗ്രചർമ്മ ഛേദനവും ലൈംഗിക പ്രകടനവും (Circumcision And Sexual Performance)

ലിംഗാഗ്രചർമ്മം ഛേദിക്കൽ (സർക്കംസിഷൻ) ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പൈലോനൈഡൽ സൈനസ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ (Pilonidal Sinus)

പൈലോനൈഡൽ സൈനസ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ (Pilonidal Sinus)

പൃഷ്ഠഭാഗങ്ങളെ വേർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തുളയാണ് പൈലോനൈഡൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന ജനനേന്ദ്രിയ ഡിസസ്തീഷിയ (Male Genital Dysaesthesia)

പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന ജനനേന്ദ്രിയ ഡിസസ്തീഷിയ (Male Genital Dysaesthesia)

ലിംഗം, വൃഷണസഞ്ചി, അഗ്രചർമ്മം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത,... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും (Lower Your Risk Of Prostate Cancer)

ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും (Lower Your Risk Of Prostate Cancer)

ജീവിതശൈലിയും ആഹാരരീതിയും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ബാധയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കുറയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ അറിയുക (Foods That Lower Testosterone)

ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കുറയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ അറിയുക (Foods That Lower Testosterone)

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ ഹോർമോൺ ആണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷന്മാർക്കുള്ള കോണ്ടം കത്തീറ്റർ (Condom Catheter For Men)

പുരുഷന്മാർക്കുള്ള കോണ്ടം കത്തീറ്റർ (Condom Catheter For Men)

മൂത്രസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് മൂത്രം പോകുന്നതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കോണ്ടം കത്തീറ്റർ (പുരുഷന്മാർക്കുള്ള, പുറമെ പിടിപ്പിക്കുന്ന കത്തീറ്റർ).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്പേമാറ്റോസീൽസ് -വൃഷണഭാഗത്തെ മുഴകൾ (Spermatoceles)

സ്പേമാറ്റോസീൽസ് -വൃഷണഭാഗത്തെ മുഴകൾ (Spermatoceles)

വൃഷണങ്ങൾക്ക് സമീപം വളരുന്ന വെള്ളം നിറഞ്ഞ മുഴകളാണ് സ്പേമാറ്റോസീലുകൾ. ഇവ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ചെവിയിലെ രോമം പ്രശ്നമോ? ഇതാ, ചില ടിപ്പുകൾ (Ear Hair Grooming Tips)

ചെവിയിലെ രോമം പ്രശ്നമോ? ഇതാ, ചില ടിപ്പുകൾ (Ear Hair Grooming Tips)

ചെവിയിലെ രോമങ്ങൾ ഒതുക്കിയില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എതിർ ലിംഗക്കാരിൽ, വെറുപ്പ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക