×

പുരുഷ ആരോഗ്യം

സിപ്പർ പരുക്ക് – പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം (Zipper Injuries To The Penis)

സിപ്പർ പരുക്ക് – പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം (Zipper Injuries To The Penis)

ട്രൗസറിന്റെയും പാന്റ്സിന്റെയും മറ്റും സിപ്പ് ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് മൂലം ലിംഗത്തിനു പരുക്കു പറ്റാൻ കാരണമായേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അച്ഛന്മാർക്കും പ്രസവാനന്തര വിഷാദരോഗം! (Paternal Postpartum Depression Is Real)

അച്ഛന്മാർക്കും പ്രസവാനന്തര വിഷാദരോഗം! (Paternal Postpartum Depression Is Real)

ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസവാനന്തര വിഷാദം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ വളരീയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുമത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലിംഗാഗ്രത്തിലെ വീക്കം – ബലനൈറ്റിസ് (Balanitis)

ലിംഗാഗ്രത്തിലെ വീക്കം – ബലനൈറ്റിസ് (Balanitis)

ലിംഗാഗ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ബലനൈറ്റിസ് അഥവാ ഗ്ലാൻസ് പെനിസ്. ചിലയവസരങ്ങളിൽ ലിംഗാഗ്രത്തിനു പുറമേ അതിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ചർമ്മത്തിലും (ലിംഗാഗ്രചർമ്മം) വീക്കമുണ്ടായേക്കും, ഈ അവസ്ഥ ബലനോപോസ്തൈറ്റിസ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശുക്ളം വളരെ കുറവ്? – ഹൈപ്പോസ്പേമിയ (Hypospermia)

ശുക്ളം വളരെ കുറവ്? – ഹൈപ്പോസ്പേമിയ (Hypospermia)

ഒരു പുരുഷന് സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ശുക്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വൃഷണങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കൂ, ക്യാൻസർ ഭീതി ഒഴിവാക്കൂ (Testicular Self Examination)

വൃഷണങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കൂ, ക്യാൻസർ ഭീതി ഒഴിവാക്കൂ (Testicular Self Examination)

വൃഷണങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് വൃഷണങ്ങളുടെ സ്വയം പരിശോധന (ടെസ്റ്റിക്യുലാർ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ- ടിഎസ്ഇ)... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷ സ്വയംഭോഗം – പതിവു ചോദ്യങ്ങൾ (Male Masturbation)

പുരുഷ സ്വയംഭോഗം – പതിവു ചോദ്യങ്ങൾ (Male Masturbation)

ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയും രതിമൂർഛയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വന്തം ലൈംഗികാവയവത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വയംഭോഗം എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

എപിഡിഡൈമിറ്റിസ്: കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സ (Epididymitis: Causes, Symptoms And Treatment)

എപിഡിഡൈമിറ്റിസ്: കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സ (Epididymitis: Causes, Symptoms And Treatment)

വൃഷണങ്ങൾക്കു പിന്നിലായി ചുരുണ്ട രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബീജങ്ങളെ വഹിക്കുകയും വിതരണംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കുഴലാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജനനേന്ദ്രിയഭാഗത്ത് കടുത്ത അസ്വസ്ഥത – ഡിസസ്തീഷിയ (Male Genital Dysaesthesia)

ജനനേന്ദ്രിയഭാഗത്ത് കടുത്ത അസ്വസ്ഥത – ഡിസസ്തീഷിയ (Male Genital Dysaesthesia)

ലിംഗം, വൃഷണസഞ്ചി, അഗ്രചർമ്മം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത,... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉദ്ധാരണപ്രശ്നം? ജീവിതശൈലി മാറ്റി നോക്കൂ – (Erectile Dysfunction)

ഉദ്ധാരണപ്രശ്നം? ജീവിതശൈലി മാറ്റി നോക്കൂ – (Erectile Dysfunction)

ലിംഗോദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ സങ്കീർണങ്ങളായ പല വസ്തുതകളും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ?... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ബീജനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം – പതിവു ചോദ്യങ്ങൾ (Spermicide Birth Control Method: FAQs)

ബീജനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം – പതിവു ചോദ്യങ്ങൾ (Spermicide Birth Control Method: FAQs)

ബീജങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ അവയുടെ ചലനശേഷി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക