×

പുരുഷ ആരോഗ്യം

എന്താണ് പുരുഷ മെനോപോസ്? (Male Menopause)

എന്താണ് പുരുഷ മെനോപോസ്? (Male Menopause)

പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ സംജാതമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് മെനോപോസ് അഥവാ ആർത്തവ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കെഗെൽ ചെയ്യൂ, ലൈംഗിക ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കൂ! (Kegel Exercises)

കെഗെൽ ചെയ്യൂ, ലൈംഗിക ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കൂ! (Kegel Exercises)

കെഗെൽ വ്യായാമങ്ങൾ (പെൽവിക് ഫ്ലോർ വ്യായാമങ്ങൾ) ചെയ്യുന്നത് പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിലുകൾക്ക് (വസ്തിപ്രദേശത്തെ മസിലുകൾ) ശക്തിപകരാനാണ്. മൂത്രസഞ്ചി, കുടൽ, ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് താങ്ങ് നൽകുന്ന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹം എവിടെപ്പോയി! (Low Energy In Men)

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹം എവിടെപ്പോയി! (Low Energy In Men)

തീരെ ഉത്സാഹം തോന്നാത്ത അവസ്ഥ ആർക്കും അത്ര അന്യമല്ല. ഇത് ക്ഷീണം കാരണമാണ് എന്ന് പൊതുവായി പറയാറുമുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ പാറ്റേൺ മുടികൊഴിച്ചിൽ (Male Pattern Hair Loss)

എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ പാറ്റേൺ മുടികൊഴിച്ചിൽ (Male Pattern Hair Loss)

മുടികൊഴിച്ചിലിന് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി പറയുന്ന പേരാണ് ‘അലപീഷിയ’ (Alopecia). ദിവസവും 50-100 മുടികൾ കൊഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. മുടികൊഴിച്ചിലിന് വ്യത്യസ്ത... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ അറിയാൻ പി‌എസ്‌എ പരിശോധന (PSA Test)

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ അറിയാൻ പി‌എസ്‌എ പരിശോധന (PSA Test)

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിലെ കോശങ്ങളിൽ (സ്വാഭാവിക കോശങ്ങളിലും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലും) ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീനാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ്-സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലിംഗത്തിനു വളവ്? കൂടുതൽ അറിയൂ (Do You Have A Curved Penis)

ലിംഗത്തിനു വളവ്? കൂടുതൽ അറിയൂ (Do You Have A Curved Penis)

പുരുഷ ലൈംഗികാവയവത്തിനു ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് വളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മിക്ക കേസുകളിലും സ്വാഭാവികമായിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രായമായവരിലെ മൂത്രസംബന്ധമായ തകരാറുകൾ (Urinary Problems In Aged Men)

പ്രായമായവരിലെ മൂത്രസംബന്ധമായ തകരാറുകൾ (Urinary Problems In Aged Men)

മൂത്രസഞ്ചിക്കും മൂത്രനാളത്തിനും പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു മൂലം പ്രായമായവരിൽ മൂത്രസംബന്ധമായ തകരാറുകൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജാഗ്രത! ഇവ ലൈംഗികാഗ്രഹം കെടുത്തും  (5 Sex Drive Killers In Men)

ജാഗ്രത! ഇവ ലൈംഗികാഗ്രഹം കെടുത്തും (5 Sex Drive Killers In Men)

ലിബിഡോ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികതൃഷ്ണ കുറയുക എന്നാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അഗ്രചർമ്മം മുറുക്കമുള്ളതാണോ? (ഫൈമോസിസ്) (Tight Penile Foreskin (Phimosis)

അഗ്രചർമ്മം മുറുക്കമുള്ളതാണോ? (ഫൈമോസിസ്) (Tight Penile Foreskin (Phimosis)

ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മത്തിന് കട്ടിയും മുറുക്കവും ഉള്ളതു കാരണം പിന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഫൈമോസിസ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ ഒടിവ് ലൈംഗികതയെ തകർത്തേക്കാം! (Penis‌ Fracture )

ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ ഒടിവ് ലൈംഗികതയെ തകർത്തേക്കാം! (Penis‌ Fracture )

ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലിംഗം അപ്രതീക്ഷിതമായി ബലമായി വളയ്ക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ലിംഗം തകരുക അല്ലെങ്കിൽ ഒടിവ് പറ്റുക എന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യമുണ്ടാവുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക