×

പുരുഷ ആരോഗ്യം

വൃഷണങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കാം, ക്യാൻസർ ഭീതി ഒഴിവാക്കാം (Testicular Self Examination)

വൃഷണങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കാം, ക്യാൻസർ ഭീതി ഒഴിവാക്കാം (Testicular Self Examination)

വൃഷണങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് വൃഷണങ്ങളുടെ സ്വയം പരിശോധന (ടെസ്റ്റിക്യുലാർ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ- ടിഎസ്ഇ)... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷ സ്വയംഭോഗം – ചില ചോദ്യങ്ങൾ (Male Masturbation)

പുരുഷ സ്വയംഭോഗം – ചില ചോദ്യങ്ങൾ (Male Masturbation)

ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയും രതിമൂർഛയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വന്തം ലൈംഗികാവയവത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വയംഭോഗം എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നു? (Incontinence in men)

അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നു? (Incontinence in men)

അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നതിനെയാണ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു രോഗമെന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജിം ശുചിത്വം – പുരുഷൻമാർ അറിയേണ്ടത് (Gym Hygiene For Men)

ജിം ശുചിത്വം – പുരുഷൻമാർ അറിയേണ്ടത് (Gym Hygiene For Men)

ഫിറ്റ്നെസ് നേടാനും മസിലുകളുടെ ആകൃതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടാവും പുരുഷൻമാർ ജിമ്മിലേക്ക് പോവുക.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുകവലിയോടു വിടപറയാൻ നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചികിത്സ (Nicotine Replacement Therapy)

പുകവലിയോടു വിടപറയാൻ നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചികിത്സ (Nicotine Replacement Therapy)

പുകയില പോലെയുള്ള നിക്കോട്ടിയാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അഗ്രചർമ്മം മുറിക്കൽ, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Circumcision)

അഗ്രചർമ്മം മുറിക്കൽ, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Circumcision)

ലിംഗാഗ്രത്തിനെ പൊതിയുന്ന ചർമ്മം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലിംഗാഗ്രചർമ്മം ഛേദിക്കൽ (Circumcision) എന്നു പറയുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഷേവിംഗ് അറിയണം – ഇതാ ചില ടിപ്പുകൾ (Shaving Tips)

ഷേവിംഗ് അറിയണം – ഇതാ ചില ടിപ്പുകൾ (Shaving Tips)

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അനുയോജ്യമായ ഒരു റേസർ ഉപയോഗിച്ച് അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഷേവിംഗ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കാപ്പി നല്ലതുമാണ് ചീത്തയുമാണ്! (Coffee)

കാപ്പി നല്ലതുമാണ് ചീത്തയുമാണ്! (Coffee)

കാപ്പിയുടെ സുഖകരമായ ഗന്ധം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉണരാനാവും നമ്മിൽ പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ചിലരാവട്ടെ, കാപ്പിയില്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാത്തവരായിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അഗ്രചർമ്മം മുറിക്കുന്നത് ലൈംഗികതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? (Circumcision And Sexual Performance)

അഗ്രചർമ്മം മുറിക്കുന്നത് ലൈംഗികതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? (Circumcision And Sexual Performance)

ലിംഗാഗ്രചർമ്മം ഛേദിക്കൽ (സർക്കംസിഷൻ) ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചില മരുന്നുകൾ ലൈംഗികതയെ നശിപ്പിക്കും (Medication that can ruin a man’s Sex Life)

പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചില മരുന്നുകൾ ലൈംഗികതയെ നശിപ്പിക്കും (Medication that can ruin a man’s Sex Life)

പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോക്ടർ കുറിച്ചു തരുന്ന ചില മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികശേഷിയെ പ്രതികൂലമായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക