പുരുഷ ആരോഗ്യം

പുരുഷന്മാർക്കുള്ള കോണ്ടം കത്തീറ്റർ (Condom Catheter For Men)

പുരുഷന്മാർക്കുള്ള കോണ്ടം കത്തീറ്റർ (Condom Catheter For Men)

മൂത്രസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് മൂത്രം പോകുന്നതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കോണ്ടം കത്തീറ്റർ (പുരുഷന്മാർക്കുള്ള, പുറമെ പിടിപ്പിക്കുന്ന കത്തീറ്റർ).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്പേമാറ്റോസീൽസ് -വൃഷണഭാഗത്തെ മുഴകൾ (Spermatoceles)

സ്പേമാറ്റോസീൽസ് -വൃഷണഭാഗത്തെ മുഴകൾ (Spermatoceles)

വൃഷണങ്ങൾക്ക് സമീപം വളരുന്ന വെള്ളം നിറഞ്ഞ മുഴകളാണ് സ്പേമാറ്റോസീലുകൾ. ഇവ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ചെവിയിലെ രോമം പ്രശ്നമോ? ഇതാ, ചില ടിപ്പുകൾ (Ear Hair Grooming Tips)

ചെവിയിലെ രോമം പ്രശ്നമോ? ഇതാ, ചില ടിപ്പുകൾ (Ear Hair Grooming Tips)

ചെവിയിലെ രോമങ്ങൾ ഒതുക്കിയില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എതിർ ലിംഗക്കാരിൽ, വെറുപ്പ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സിപ്പർ മൂലം ലിംഗത്തിനു പരുക്ക്? (Zipper Injuries To The Penis)

സിപ്പർ മൂലം ലിംഗത്തിനു പരുക്ക്? (Zipper Injuries To The Penis)

ട്രൗസറിന്റെയും പാന്റ്സിന്റെയും മറ്റും സിപ്പ് ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് മൂലം ലിംഗത്തിനു പരുക്കു പറ്റാൻ കാരണമായേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുരുഷന് ഒരു ‘എക്സ്’ കൂടിയാൽ ‘ക്ളൈൻഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം’ (Klinefelter Syndrome)

പുരുഷന് ഒരു ‘എക്സ്’ കൂടിയാൽ ‘ക്ളൈൻഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം’ (Klinefelter Syndrome)

പുരുഷന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജനിതക തകരാറാണ് ക്ളൈൻഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം. ഈ അവസ്ഥയിൽ കോശങ്ങളിൽ അധികമായി ഒരു ‘എക്സ്’ ക്രോമസോമിന്റെ സാന്നിധ്യം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടിവി കൂടുതൽ കണ്ടാൽ ബീജത്തിന്റെ കൗണ്ട് കുറയുമോ? (Television Viewing & Lower Sperm Count)

ടിവി കൂടുതൽ കണ്ടാൽ ബീജത്തിന്റെ കൗണ്ട് കുറയുമോ? (Television Viewing & Lower Sperm Count)

കഴിഞ്ഞ കുറെക്കാലമായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുരുഷ പ്രത്യുത്പാദന സംബന്ധിയായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബീജങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രകൃതിയുടെ ചേരുവയിൽ ഒരു വയാഗ്ര! (Viagra Using Natural Ingredients)

പ്രകൃതിയുടെ ചേരുവയിൽ ഒരു വയാഗ്ര! (Viagra Using Natural Ingredients)

ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ 10-52% വരെയും സ്ത്രീകളിൽ 25-63% വരെയുമാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഓർക്കൈറ്റിസ്: വൃഷണങ്ങളിലെ വേദനയും വീക്കവും (Orchitis: Inflammation Of The Testicles)

ഓർക്കൈറ്റിസ്: വൃഷണങ്ങളിലെ വേദനയും വീക്കവും (Orchitis: Inflammation Of The Testicles)

ഒരു വൃഷണത്തിലോ രണ്ടിലുമോ ഉണ്ടാകുന്ന കത്തുന്ന വേദനയ്ക്കും വീക്കത്തിനുമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഓർക്കൈറ്റിസ് എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോർഡീ: ലിംഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത വളവ് (Chordee)

കോർഡീ: ലിംഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത വളവ് (Chordee)

ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലിംഗത്തിന് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ വളവ് ദൃശ്യമാകുന്ന പോരായ്മയാണ് കോർഡീ (Chordee). ഇത് ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രായം പുരുഷ ലൈംഗികതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാം? (How Ageing Can Affect Men’s Sex Life)

പ്രായം പുരുഷ ലൈംഗികതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാം? (How Ageing Can Affect Men’s Sex Life)

ലൈംഗികത അഥവാ സെക്സ് എന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. എഴുപതിലും എൺപതിലും എത്തിനിൽക്കുന്നവർക്കും ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നത് തുടരാൻ സാധിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക