×

ഗർഭവും ശിശുസംരക്ഷണവും

ഭക്ഷണകാര്യത്തിലെ ‘കുഞ്ഞു’ വാശി എങ്ങനെ നേരിടും?(Dealing With A Fussy Eater)

ഭക്ഷണകാര്യത്തിലെ ‘കുഞ്ഞു’ വാശി എങ്ങനെ നേരിടും?(Dealing With A Fussy Eater)

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പിടിവാശി കാട്ടുന്നുണ്ടോ? അവനെ/ അവളെ പോഷകഗുണമുള്ള ആഹാരം കഴിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദിവസവും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ വിളർച്ച ബാധിച്ചാൽ? (Anaemia During Pregnancy)

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ വിളർച്ച ബാധിച്ചാൽ? (Anaemia During Pregnancy)

രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ളോബിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനീമിയ (വിളർച്ച) എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധയാവാം (Diet When Planning For Pregnancy)

അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധയാവാം (Diet When Planning For Pregnancy)

ഗർഭിണിയാവാനുള്ള തീരുമാനത്തിനൊപ്പം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും ചേർന്നാൽ എല്ലാം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉള്ള ഗർഭപാത്രം – ബൈകോർണുവേറ്റ്  ഗർഭപാത്രം (Bicornuate uterus)

രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉള്ള ഗർഭപാത്രം – ബൈകോർണുവേറ്റ് ഗർഭപാത്രം (Bicornuate uterus)

മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും പിയർ (സബർജൻ) പഴത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഗർഭപാത്രമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചിലർക്ക്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഡയാപ്പർ റാഷ്  അത്ര നിസ്സാരമല്ല (Diaper Rash)

ഡയാപ്പർ റാഷ് അത്ര നിസ്സാരമല്ല (Diaper Rash)

ഡയാപ്പറിനടിയിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പിനെയാണ് നാപ്പി റാഷ് അഥവാ ഡയാപ്പർ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നു കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഡയാപ്പർ റാഷ് എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭകാലത്തെ 6 സൂപ്പർ ഭക്ഷണങ്ങൾ (6 Pregnancy Superfoods)

ഗർഭകാലത്തെ 6 സൂപ്പർ ഭക്ഷണങ്ങൾ (6 Pregnancy Superfoods)

ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും നേരിട്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വെള്ളത്തിൽ പ്രസവിക്കാം, വേദന ഒഴിവാക്കാം (Water Birth: Few Quick Facts)

വെള്ളത്തിൽ പ്രസവിക്കാം, വേദന ഒഴിവാക്കാം (Water Birth: Few Quick Facts)

ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ടബ്ബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പ്രസവിക്കുന്നതിനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ പ്രസവിക്കൽ (വാട്ടർ ബെർത്ത്) എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടായാൽ…(Migraine And Pregnancy)

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടായാൽ…(Migraine And Pregnancy)

സാധരണയായി, തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഭപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിച്ചേക്കാവുന്നതുമായ വിങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തലവേദനയാണ് മൈഗ്രേൻ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭകാലത്ത് ഇത്തരം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ വേണ്ട (Food Habits To Drop If You Want A Fit Pregnancy)

ഗർഭകാലത്ത് ഇത്തരം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ വേണ്ട (Food Habits To Drop If You Want A Fit Pregnancy)

ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തോട് ആസക്തിയുണ്ടാവുന്നതും ഭാരം കൂടുന്നതും സാധാരണമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഡയാപറുകളിൽ ഇത്രയധികം രാസവസ്തുക്കളോ! (All About Baby Diapers)

ഡയാപറുകളിൽ ഇത്രയധികം രാസവസ്തുക്കളോ! (All About Baby Diapers)

കുഞ്ഞുങ്ങളും ഡയാപറുകളും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. പഴയ തുണി ഡയാപറുകൾക്ക് ഇന്ന് പല രൂപഭേദങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക