×

മാനസികാരോഗ്യം

അച്ഛന്മാർക്കും പ്രസവാനന്തര വിഷാദരോഗം! (Paternal Postpartum Depression Is Real)

അച്ഛന്മാർക്കും പ്രസവാനന്തര വിഷാദരോഗം! (Paternal Postpartum Depression Is Real)

ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസവാനന്തര വിഷാദം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ വളരീയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുമത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ/ഡീറിയലൈസേഷൻ ഡിസോഡർ (Depersonalization/Derealization Disorder)

ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ/ഡീറിയലൈസേഷൻ ഡിസോഡർ (Depersonalization/Derealization Disorder)

ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ/ഡീറിയലൈസേഷൻ ഡിസോഡർ (ഡിപിഡി) എന്നു പറയുന്നത് ഒരു തരം ഡിസോഷ്യേറ്റീവ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷാദരോഗം: കാരണങ്ങൾ,ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സ (Depression)

വിഷാദരോഗം: കാരണങ്ങൾ,ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സ (Depression)

ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ചില നേരങ്ങളിൽ മാനസിക സമ്മർദവും വിഷാദവും തോന്നാറുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടീൻ ഏലിയനേഷൻ: ഒറ്റപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കൗമാരം (Teen Alienation: When Teens Like To Be Left Alone)!

ടീൻ ഏലിയനേഷൻ: ഒറ്റപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കൗമാരം (Teen Alienation: When Teens Like To Be Left Alone)!

ആളുകളിൽ നിന്നും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അകലുന്നതിനെയാണ് ‘ഏലിയനേഷൻ’ എന്ന ഇംഗ്ളീഷ് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അറിയൂ ഡിസോഷ്യേറ്റീവ് അമ്നേഷ്യയെ (Dissociative Amnesia: Causes, Symptoms And Treatment)

അറിയൂ ഡിസോഷ്യേറ്റീവ് അമ്നേഷ്യയെ (Dissociative Amnesia: Causes, Symptoms And Treatment)

ഡിസോഷ്യേറ്റീവ് തകരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ് ഡിസോഷ്യേറ്റീവ് അമ്നേഷ്യ. ഈ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് സുബോധം, സ്വത്വബോധം, വ്യക്തിത്വം, അവബോധം, ഗ്രഹണശേഷി എന്നിവ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നതാവുന്നതായാണ് സാധാരണ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഫ്രോട്ടെറിസ്റ്റിക് ഡിസോഡർ – സംതൃപ്തിക്ക് സ്പർശനം മതി! (Frotteuristic Disorder)

ഫ്രോട്ടെറിസ്റ്റിക് ഡിസോഡർ – സംതൃപ്തിക്ക് സ്പർശനം മതി! (Frotteuristic Disorder)

‘ഉരസുക‘ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ‘ഫ്രോട്ടെർ’ എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ‘ഫ്രോട്ടെറിസം’ എന്ന ആംഗലേയ പദം ആവിർഭവിച്ചത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പുതിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് – നവവധുക്കൾക്കുള്ള ടിപ്പുകൾ (Bride To Be: Tips For Smoother Transition)

പുതിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് – നവവധുക്കൾക്കുള്ള ടിപ്പുകൾ (Bride To Be: Tips For Smoother Transition)

നിങ്ങൾ ഏറെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന വിവാഹം ആർഭാടപൂർവം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആവേശമെല്ലാം അൽപ്പം അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന വിഷാദരോഗം – പിഡിഡി (PDD)

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന വിഷാദരോഗം – പിഡിഡി (PDD)

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷാദരോഗമാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൂർക്കംവലി നിർത്താൻ 7 വഴികൾ! (7 Top Remedies To Stop Snoring)

കൂർക്കംവലി നിർത്താൻ 7 വഴികൾ! (7 Top Remedies To Stop Snoring)

പങ്കാളിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, കൂർക്കംവലി ഒഴിച്ച്! പിരിമുറുക്കം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം സമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക