×

മാനസികാരോഗ്യം

പിരിമുറുക്കം? അനായാസമായി ഒഴിവാക്കാമെന്നേ! (6 Tips To Fight Stress)

പിരിമുറുക്കം? അനായാസമായി ഒഴിവാക്കാമെന്നേ! (6 Tips To Fight Stress)

കടുത്ത മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തിരക്കിലാവുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇത് ശരിയായ ദിശയിൽ ഊർജത്തെ തിരിച്ചുവിടുന്നതിനും ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് പേടി! ടോകോഫോബിയ ആയിരിക്കാം ( TOKOPHOBIA)

കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് പേടി! ടോകോഫോബിയ ആയിരിക്കാം ( TOKOPHOBIA)

എല്ലാ സ്ത്രീകളും അമ്മയാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പിരിമുറുക്കം പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നോ? (Academic Stress)

പിരിമുറുക്കം പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നോ? (Academic Stress)

വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. നാം പഴയകാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്ര പ്രയാസമോ? (Managing Two-Year-Old Child)

രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്ര പ്രയാസമോ? (Managing Two-Year-Old Child)

നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമനയുടെ രണ്ടാം പിറന്നാൾ ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് .... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഫ്രോട്ടെറിസ്റ്റിക് ഡിസോഡർ: മറ്റുള്ളവരെ ഉരുമ്മി ലഭിക്കുന്ന ലൈംഗിക സംതൃപ്തി (Frotteuristic Disorder)

ഫ്രോട്ടെറിസ്റ്റിക് ഡിസോഡർ: മറ്റുള്ളവരെ ഉരുമ്മി ലഭിക്കുന്ന ലൈംഗിക സംതൃപ്തി (Frotteuristic Disorder)

‘ഉരസുക‘ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ‘ഫ്രോട്ടെർ’ എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ‘ഫ്രോട്ടെറിസം’ എന്ന ആംഗലേയ പദം ആവിർഭവിച്ചത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഇന്റർനെറ്റും വിഷാദരോഗവും – ഒരു പഠനം (Depression and Internet)

ഇന്റർനെറ്റും വിഷാദരോഗവും – ഒരു പഠനം (Depression and Internet)

വിഷാദരോഗവും ഇന്റർനെറ്റും – ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഇന്റർനെറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള മരുന്നല്ലേ? എന്നാവും മിക്കവരും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അകാരണ ഭീതി അഥവാ ഫോബിയ (Phobia)

അകാരണ ഭീതി അഥവാ ഫോബിയ (Phobia)

അൽപ്പം പോലും അപകടമുണ്ടാക്കാത്ത സംഗതികളോടു പോലും തോന്നുന്ന അകാരണവും കീഴടക്കുന്നതുമായ ഭയമാണ് ഫോബിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉയരം, പ്രാണികൾ, സൂചികൾ, പാമ്പുകൾ എന്നിവയോടു തോന്നുന്ന ഫോബിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്?  (Know Your Child’s Learning Style)

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? (Know Your Child’s Learning Style)

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മേൽ സ്വന്തം പഠനശൈലി അടിച്ചേല്പിക്കുന്നതിനാണോ നിങ്ങൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഡി‌ ഡബ്ള്യു ഇ (DWE) എന്ന പഠനവൈകല്യമുണ്ടോ? (Disorder Of Written Expression)

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഡി‌ ഡബ്ള്യു ഇ (DWE) എന്ന പഠനവൈകല്യമുണ്ടോ? (Disorder Of Written Expression)

കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും എഴുത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠന വൈകല്യമാണ് ‘ഡിസോർഡർ ഓഫ് റിട്ടൺ എക്സ്പ്രഷൻ’ അഥവാ ഡി‌ ഡബ്ള്യു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം (All About Mindfulness)

മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം (All About Mindfulness)

മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസിനെ കുറിച്ചുള്ള അടക്കിപ്പിടിച്ച ചർച്ചകളാണ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി അധികമൊന്നും... തുടർന്ന് വായിക്കുക