മാനസികാരോഗ്യം

അരുമ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് (More Reasons To Have Pets)

അരുമ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് (More Reasons To Have Pets)

മൃഗങ്ങൾ വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പിഡിഡി എന്ന പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ (Persistent Depressive Disorder)

പിഡിഡി എന്ന പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ (Persistent Depressive Disorder)

ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷാദരോഗമാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോഡർ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോഡർ തിരിച്ചറിയൂ (Acute Stress Disorder)

അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോഡർ തിരിച്ചറിയൂ (Acute Stress Disorder)

സമീപകാലത്ത് കടുത്ത മാനസികാഘാതം അനുഭവിച്ച ഒരാളിൽ പ്രകടമാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോഡർ (എ‌എസ്ഡി).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഋതുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗം (Seasonal Affective Disorder)

ഋതുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗം (Seasonal Affective Disorder)

പ്രത്യേക ഋതുവിൽ (സീസണിൽ) മാത്രം പ്രകടമാവുന്ന തരം വിഷാദരോഗമാണ് സീസണൽ അഫക്ടീവ് ഡിസോഡർ (എസ് എ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉത്കണ്ഠ?…ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് (Tips To Prevent Anxiety)

ഉത്കണ്ഠ?…ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് (Tips To Prevent Anxiety)

നിങ്ങളെ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കാനോ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനോ പ്രേരകമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ ഗുണകരമാവും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ? –ബിഡിഡി (Body Dysmorphic Disorder)

സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ? –ബിഡിഡി (Body Dysmorphic Disorder)

ശാരീരിക പ്രതിച്ഛായയിൽ നേരിയ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതു വഴിയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠാ രോഗമാണ് (മാനസികം) ബോഡി ഡിസ്മോർഫിക് ഡിസോഡർ (ബിഡിഡി).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷാദരോഗവും വ്യായാമവും (Depression & Exercise)

വിഷാദരോഗവും വ്യായാമവും (Depression & Exercise)

വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശാരീരികാരോഗ്യം മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സൺഡൗണിംഗ് എന്താണ്? എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും? (Sundowning and tips to handle it)

സൺഡൗണിംഗ് എന്താണ്? എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും? (Sundowning and tips to handle it)

ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത്, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് ആശയക്കുഴപ്പം, ബഹളം, ഉത്കണ്ഠ, ആക്രമണോത്സുകത തുടങ്ങിയ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ലക്ഷണങ്ങൾ (ന്യൂറോസൈക്യാട്രിക്) പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥയാണ് സൺഡൗണിംഗ് അഥവാ സൺ ഡൗൺ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിമാനത്തിൽ പറക്കാൻ പേടി? സാരമില്ലെന്നേ! (Fear Of Flying)

വിമാനത്തിൽ പറക്കാൻ പേടി? സാരമില്ലെന്നേ! (Fear Of Flying)

ചിലർ ആകാശയാത്ര നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ, വിമാനയാത്രയോടും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭയമാണ് ഏവിയോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ എയ്‌റോഫോബിയ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മന:ശാസ്ത്ര കൗൺസിലിംഗിന്റെ രഹസ്യം (Psychological Counselling Decoded)

മന:ശാസ്ത്ര കൗൺസിലിംഗിന്റെ രഹസ്യം (Psychological Counselling Decoded)

രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു പ്രഫഷണലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ചിന്താ രീതികളെ കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനും അവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ളാറ്റ്ഫോമാണ് മന:ശാസ്ത്ര... തുടർന്ന് വായിക്കുക