ലൈംഗികാരോഗ്യം

പുരുഷ ലൈംഗികതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ (Medication That Can Ruin A Man’s Sex Life)

പുരുഷ ലൈംഗികതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ (Medication That Can Ruin A Man’s Sex Life)

പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോക്ടർ കുറിച്ചു തരുന്ന ചില മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികശേഷിയെ പ്രതികൂലമായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരിലെ സെക്സ്റ്റിംഗ് സ്വഭാവം (Sexting Behaviour In Teens)

കൗമാരക്കാരിലെ സെക്സ്റ്റിംഗ് സ്വഭാവം (Sexting Behaviour In Teens)

ലൈംഗിക വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ, ലൈംഗിക പ്രേരണയുളവാക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ, ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ, ശബ്ദ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ലൈംഗികത വീണ്ടെടുക്കാം (Tips To Regain Your Sexual Life After Cancer Treatment)

ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ലൈംഗികത വീണ്ടെടുക്കാം (Tips To Regain Your Sexual Life After Cancer Treatment)

ക്യാൻസർ ബാധ തിരിച്ചറിയുന്നതും ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്നതും ലൈംഗികശേഷിയെയും ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നതിനെയും പ്രതികൂലമായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ലിംഫോഗ്രാനുലോമ വെനെറിയം എന്ന ലൈംഗിക രോഗത്തെ അറിയൂ (Lymphogranuloma Venereum)

ലിംഫോഗ്രാനുലോമ വെനെറിയം എന്ന ലൈംഗിക രോഗത്തെ അറിയൂ (Lymphogranuloma Venereum)

പകരുന്ന അപൂർവമായ ഒരു രോഗമാണ് ലിംഫോഗ്രാനുലോമ വെനേറിയം (എൽ ജി വി).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് (Trichomoniasis) എന്ന ലൈംഗികജന്യ രോഗത്തെ അറിയൂ

ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് (Trichomoniasis) എന്ന ലൈംഗികജന്യ രോഗത്തെ അറിയൂ

ട്രൈക്കോമോണാസ് വജിനാലിസ് എന്ന ഏകകോശ പരാദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലൈംഗികജന്യ രോഗമാണ് (എസ്ടിഡി)... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ ജീവിതശൈലിയുടെ പങ്ക് (Erectile Dysfunction)

ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ ജീവിതശൈലിയുടെ പങ്ക് (Erectile Dysfunction)

ലിംഗോദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ സങ്കീർണങ്ങളായ പല വസ്തുതകളും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ?... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഫെറോമോൺ – ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ പെർഫ്യൂം! (Pheromones)

ഫെറോമോൺ – ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ പെർഫ്യൂം! (Pheromones)

ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനോ ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി സ്രവിപ്പിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സെക്സോമ്നിയ, ഉറക്കത്തിലെ ലൈംഗിക ചേഷ്ട (Sexsomnia)

സെക്സോമ്നിയ, ഉറക്കത്തിലെ ലൈംഗിക ചേഷ്ട (Sexsomnia)

ഉറങ്ങുമ്പോൾ അസ്വാഭാവികമായ ലൈംഗിക സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സെക്സോമ്നിയ എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഓറൽ – അനൽ സെക്സ് സുരക്ഷിതമോ? (Is Anilingus (Oral-Anal Sex) Safe?)

ഓറൽ – അനൽ സെക്സ് സുരക്ഷിതമോ? (Is Anilingus (Oral-Anal Sex) Safe?)

ലൈംഗികോത്തേജനത്തിനായി ഗുദത്തിൽ ചുംബിക്കുകയോ നക്കുകയോ നാവിട്ടിളക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് “അനിലിംഗസ്”, “റിമ്മിംഗ്” അഥവാ “റിം ജോബ്” എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിരന്തരമായ ലൈംഗികോത്തേജനം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ? – പിജിഎഡി (Persistent Genital Arousal Disorder)

നിരന്തരമായ ലൈംഗികോത്തേജനം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ? – പിജിഎഡി (Persistent Genital Arousal Disorder)

പെർസിസ്റ്റന്റ് ജനീഷ്യൽ എറൗസൽ ഡിസോഡർ (പിജിഎഡി) അഥവാ നിരന്തരമായി ലൈംഗികോത്തേജനം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക