ലൈംഗികാരോഗ്യം

ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ ജീവിതശൈലിയുടെ പങ്ക് (Erectile Dysfunction)

ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ ജീവിതശൈലിയുടെ പങ്ക് (Erectile Dysfunction)

ലിംഗോദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ സങ്കീർണങ്ങളായ പല വസ്തുതകളും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ?... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഫെറോമോൺ – ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ പെർഫ്യൂം! (Pheromones)

ഫെറോമോൺ – ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ പെർഫ്യൂം! (Pheromones)

ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനോ ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി സ്രവിപ്പിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സെക്സോമ്നിയ, ഉറക്കത്തിലെ ലൈംഗിക ചേഷ്ട (Sexsomnia)

സെക്സോമ്നിയ, ഉറക്കത്തിലെ ലൈംഗിക ചേഷ്ട (Sexsomnia)

ഉറങ്ങുമ്പോൾ അസ്വാഭാവികമായ ലൈംഗിക സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സെക്സോമ്നിയ എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഓറൽ – അനൽ സെക്സ് സുരക്ഷിതമോ? (Is Anilingus (Oral-Anal Sex) Safe?)

ഓറൽ – അനൽ സെക്സ് സുരക്ഷിതമോ? (Is Anilingus (Oral-Anal Sex) Safe?)

ലൈംഗികോത്തേജനത്തിനായി ഗുദത്തിൽ ചുംബിക്കുകയോ നക്കുകയോ നാവിട്ടിളക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് “അനിലിംഗസ്”, “റിമ്മിംഗ്” അഥവാ “റിം ജോബ്” എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിരന്തരമായ ലൈംഗികോത്തേജനം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ? – പിജിഎഡി (Persistent Genital Arousal Disorder)

നിരന്തരമായ ലൈംഗികോത്തേജനം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ? – പിജിഎഡി (Persistent Genital Arousal Disorder)

പെർസിസ്റ്റന്റ് ജനീഷ്യൽ എറൗസൽ ഡിസോഡർ (പിജിഎഡി) അഥവാ നിരന്തരമായി ലൈംഗികോത്തേജനം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭനിരോധന ഉറയോട് അലർജി? (Allergic To Condom?)

ഗർഭനിരോധന ഉറയോട് അലർജി? (Allergic To Condom?)

ഗർഭനിരോധന ഉറകളോടുള്ള അലർജി രണ്ട് തരത്തിൽ ആവാം: ലാറ്റക്സ് റബ്ബറിനോടുള്ള അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ബീജനാശിനി അടങ്ങിയ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പാദങ്ങളോടുള്ള ലൈംഗികാഭിനിവേശം- ഫൂട്ട് ഫെറ്റിഷിസം (Foot Fetishism)

പാദങ്ങളോടുള്ള ലൈംഗികാഭിനിവേശം- ഫൂട്ട് ഫെറ്റിഷിസം (Foot Fetishism)

ഇത്തരം ലൈംഗിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് പാദങ്ങളോടോ പാദരക്ഷകളോടോ അമിതമായ ലൈംഗികാഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെറ്റിഷിസത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഇത് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സെക്സ്? ഈ 10 ഭക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ട (10 Foods That Negatively Impact Sex Life)

സെക്സ്? ഈ 10 ഭക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ട (10 Foods That Negatively Impact Sex Life)

നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാഗ്രഹത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതും അതുവഴി ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതുമായ 10 ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ഇവിടെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രാവിലെ ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ 5 ഗുണങ്ങൾ (5 Benefits Of Having Sex During The Morning Hours)

രാവിലെ ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ 5 ഗുണങ്ങൾ (5 Benefits Of Having Sex During The Morning Hours)

മനുഷ്യരിലെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രവൃത്തിയാണ് ലൈംഗികത. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോഴോ പങ്കാളിയുമൊത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴോ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജനനേന്ദ്രിയ ഹെർപ്സ് അണുബാധ; എന്താണത്? (Genital Herpes)

ജനനേന്ദ്രിയ ഹെർപ്സ് അണുബാധ; എന്താണത്? (Genital Herpes)

ലൈംഗികജന്യ രോഗങ്ങൾ (എസ്റ്റിഡി) സാധാരണവും വളരെ വേഗം പടരുന്നവയുമാണ്. എന്നാൽ, അവയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പകരുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക