×

കൗമാര ആരോഗ്യം

അറിയാം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയെ (Female Reproductive System)

അറിയാം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയെ (Female Reproductive System)

ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ആശ്രയത്വമുണ്ടോ? (Mobile Addiction In Teens And Tweens)

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ആശ്രയത്വമുണ്ടോ? (Mobile Addiction In Teens And Tweens)

ബന്ധുക്കളോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ടെലഫോൺ ബൂത്ത് തേടി നടക്കുകയും സംസാരിക്കാൻ ഊഴമെത്തുന്നത് കാത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്ത കാലം കടന്നുപോയിട്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടെസ്റ്റികുലർ ടോർഷൻ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും (Testicular Torsion)

ടെസ്റ്റികുലർ ടോർഷൻ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും (Testicular Torsion)

സ്പേമാറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നാഡിയിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു പോലെയാണ് വൃഷണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പാഡോ ടാമ്പണോ? നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് (Tampons)

പാഡോ ടാമ്പണോ? നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് (Tampons)

സാനിറ്ററി പാഡുകളെ പോലെ ആർത്തവ രക്തം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരുടെ ‘അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ’ നേരിടാനാവുന്നില്ലേ? (Tips To Handle Those Difficult Teen Questions)

കൗമാരക്കാരുടെ ‘അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ’ നേരിടാനാവുന്നില്ലേ? (Tips To Handle Those Difficult Teen Questions)

ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ചിലയവസരങ്ങളിൽ, കൗമാരം എന്ന വാക്കു തന്നെ നിങ്ങളെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടീനേജുകാർക്ക് വീട്ടുജോലി നൽകണം, എന്തിന്? (Developing Responsibility Among Teens)

ടീനേജുകാർക്ക് വീട്ടുജോലി നൽകണം, എന്തിന്? (Developing Responsibility Among Teens)

ഒരു വീടിന്റെ ആകർഷണീയത അത് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരായ മക്കളുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലാവാം (Ways To Bond Better With Your Teen)

കൗമാരക്കാരായ മക്കളുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലാവാം (Ways To Bond Better With Your Teen)

ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കു കടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ലേ? മിക്ക മാതാപിതാക്കളും അത് അത്ര അവശ്യ ഘടകമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഒരു രക്ഷകർത്താവു മാത്രമെങ്കിൽ?(Impact Of Single Parenting On Children)

ഒരു രക്ഷകർത്താവു മാത്രമെങ്കിൽ?(Impact Of Single Parenting On Children)

ഇന്നത്തെ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ രക്ഷകർത്താക്കളിൽ ഓരോത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മനസ്സിലാക്കുക! കൗമാരക്കാർക്കും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം (Mental Illness In Teens)

മനസ്സിലാക്കുക! കൗമാരക്കാർക്കും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം (Mental Illness In Teens)

കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ശാരീരികവും ഹോർമോൺപരവും സ്വഭാവപരവുമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനോനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ദേഷ്യം, ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുക, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ കൗമാരക്കാരിൽ സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇ ക്യു എന്തെന്ന് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ട്? (What Is EQ)

രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇ ക്യു എന്തെന്ന് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ട്? (What Is EQ)

നമ്മിൽ പലരും നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി ശരിയായ രീതിയിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്... തുടർന്ന് വായിക്കുക