×

കൗമാര ആരോഗ്യം

സംഗീതം കൗമാരക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? (What Kind Of Music Does Your Teen Listen To?)

സംഗീതം കൗമാരക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? (What Kind Of Music Does Your Teen Listen To?)

സംഗീതം മനസ്സിനു ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള ഒരു അറിവാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടീൻ ഏലിയനേഷൻ: ഒറ്റപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കൗമാരം (Teen Alienation: When Teens Like To Be Left Alone)!

ടീൻ ഏലിയനേഷൻ: ഒറ്റപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കൗമാരം (Teen Alienation: When Teens Like To Be Left Alone)!

ആളുകളിൽ നിന്നും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അകലുന്നതിനെയാണ് ‘ഏലിയനേഷൻ’ എന്ന ഇംഗ്ളീഷ് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരിലെ ക്രമരഹിത ആർത്തവം – കൂടുതൽ അറിയൂ (Irregular Periods In Adolescents)

കൗമാരക്കാരിലെ ക്രമരഹിത ആർത്തവം – കൂടുതൽ അറിയൂ (Irregular Periods In Adolescents)

ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി ആർത്തവമുണ്ടായി 1-2 വർഷക്കാലം കഴിയുന്നതു വരെ, അണ്ഡവിസർജനം സ്വാഭാവികനിലയിലാവുന്നതു വരെ, ക്രമരഹിതമായിട്ടായിരിക്കും ആർത്തവം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ (Top Health Problems Teen Girls Face)

കൗമാരക്കാരികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ (Top Health Problems Teen Girls Face)

പെൺകുട്ടികൾ കൗമാരപ്രായമെത്തുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ, ചർമ്മം, മുടി, വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ജീവിതം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബോധവതികളായി മാറും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരികളിലെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ (Menstrual Problems In Adolescent Girls)

കൗമാരക്കാരികളിലെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ (Menstrual Problems In Adolescent Girls)

കൗമാരക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ആദ്യ ആർത്തവത്തിനു ശേഷം അതേക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പരീക്ഷാ പേടിയും കൗമാര ജീവിതവും! (Examination Fears And Teens)

പരീക്ഷാ പേടിയും കൗമാര ജീവിതവും! (Examination Fears And Teens)

പരീക്ഷക്കാലം എന്നു പറയുന്നത് കൗമാരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവുമധികം പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ എത്തിനോക്കേണ്ടതുണ്ടോ? (Teen’s Privacy)

കൗമാരക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ എത്തിനോക്കേണ്ടതുണ്ടോ? (Teen’s Privacy)

ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗമാരത്തിന് വളരെയധികം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ – ഗേമിംഗ് അടിമത്വവും (Impact Of Social Media Or Gaming Addiction On Your Teen)

കൗമാരക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ – ഗേമിംഗ് അടിമത്വവും (Impact Of Social Media Or Gaming Addiction On Your Teen)

സോഷ്യൽ മീഡിയ - ഗേമിംഗ് അടിമത്വം - സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഈറ്റിംഗ്  ഡിസോഡറിന്റെ പ്രകടമല്ലാത്ത 8 ലക്ഷണങ്ങൾ (8 Not So Obvious Signs Of Eating Disorders)

ഈറ്റിംഗ് ഡിസോഡറിന്റെ പ്രകടമല്ലാത്ത 8 ലക്ഷണങ്ങൾ (8 Not So Obvious Signs Of Eating Disorders)

ഡിജിറ്റൽ ലോകം നമ്മെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് മാറ്റുക എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ചുമമരുന്നുകൾ അഡിക്ഷനുണ്ടാക്കിയേക്കാം! (Abuse Of Cough And Cold Medicine)

ചുമമരുന്നുകൾ അഡിക്ഷനുണ്ടാക്കിയേക്കാം! (Abuse Of Cough And Cold Medicine)

മരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അതിന് വിനാശകരമായ അനന്തരഫലങ്ങളാണുണ്ടാവുക. അത് സ്വഭാവപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവും, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരിൽ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക