×

കൗമാര ആരോഗ്യം

ആർത്തവം -കൗമാരക്കാരികൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Menstrual Problems In Adolescent Girls)

ആർത്തവം -കൗമാരക്കാരികൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Menstrual Problems In Adolescent Girls)

കൗമാരക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ആദ്യ ആർത്തവത്തിനു ശേഷം അതേക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക... തുടർന്ന് വായിക്കുക

എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷാ പേടി! (Examination Fears And Teens)

എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷാ പേടി! (Examination Fears And Teens)

പരീക്ഷക്കാലം എന്നു പറയുന്നത് കൗമാരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവുമധികം പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ?  (Mental Illness In Teens)

കൗമാരക്കാർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ? (Mental Illness In Teens)

കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ശാരീരികവും ഹോർമോൺപരവും സ്വഭാവപരവുമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനോനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ദേഷ്യം, ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുക, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ കൗമാരക്കാരിൽ സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരുടെ പിരിമുറുക്കം, രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് എന്തുചെയ്യാം? (How Can Parents Help Teens Cope With Stress)

കൗമാരക്കാരുടെ പിരിമുറുക്കം, രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് എന്തുചെയ്യാം? (How Can Parents Help Teens Cope With Stress)

ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കെല്ലാം പിരിമുറുക്കമനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. കൗമാരക്കാരുടെ കാര്യവും ഇതിൽ നിന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സെക്സ് – സ്ത്രീകൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (First Time Sex Guide for Women)

സെക്സ് – സ്ത്രീകൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (First Time Sex Guide for Women)

ആദ്യ ലൈംഗികാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഭാവന നെയ്യാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം, ആദ്യാനുഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കെട്ടുകഥകൾക്കും ഭയപ്പാടിനും ഒട്ടും കുറവില്ലതാനും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഈ വിയർപ്പുനാറ്റത്തിനു കാരണമെന്ത്?  (Sweating And Body Odour)

ഈ വിയർപ്പുനാറ്റത്തിനു കാരണമെന്ത്? (Sweating And Body Odour)

ശാരീരികമായി വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം കൗമാരക്കാർ വളരെയധികം വിയർക്കുക... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രായപൂർത്തിയാകലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ?(Puberty)

പ്രായപൂർത്തിയാകലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ?(Puberty)

കൗമാരക്കാർ മുതിർന്ന് ലൈംഗിക പക്വത നേടി സന്താനോത്പാദനത്തിന് കഴിവു നേടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പേരന്റിംഗ് നടത്തി കുട്ടിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കരുതേ!(Are you parenting your teen into trouble)

പേരന്റിംഗ് നടത്തി കുട്ടിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കരുതേ!(Are you parenting your teen into trouble)

സ്വന്തം കുട്ടികൾ മികച്ചവരാകണമെന്നാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മോഡലിനെ പോലെയാവാൻ ചില ഷേവിംഗ് ടിപ്പുകൾ! (Shaving Tips)

മോഡലിനെ പോലെയാവാൻ ചില ഷേവിംഗ് ടിപ്പുകൾ! (Shaving Tips)

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അനുയോജ്യമായ ഒരു റേസർ ഉപയോഗിച്ച് അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഷേവിംഗ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക