കൗമാര ആരോഗ്യം

ചുമമരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം (Abuse Of Cough And Cold Medicine)

ചുമമരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം (Abuse Of Cough And Cold Medicine)

മരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അതിന് വിനാശകരമായ അനന്തരഫലങ്ങളാണുണ്ടാവുക. അത് സ്വഭാവപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവും, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരിൽ.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രമേഹം – കൗമാരക്കാരുടെ വിഷാദത്തെ മറികടക്കാം (Depression in Diabetic Teens)

പ്രമേഹം – കൗമാരക്കാരുടെ വിഷാദത്തെ മറികടക്കാം (Depression in Diabetic Teens)

പ്രമേഹരോഗമുള്ള കൗമാരക്കാരിൽ ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ? അതു മൂലം ജീവിതത്തിൽ പല അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വിഷാദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം ഇത്തരം അവസരങ്ങളെ നേരിടാൻ സഹായകമാവും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഡേറ്റ് റേപ് എന്തെന്ന് അറിയാമോ? (Are You Aware Of Date Rape)

ഡേറ്റ് റേപ് എന്തെന്ന് അറിയാമോ? (Are You Aware Of Date Rape)

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഡേറ്റ് റേപ്പ് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ്. ബലാത്സംഗം നടത്തുന്ന ആൾ ഇരയെ ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കായിക വിനോദങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ (Benefits Of Playing Sports)

കായിക വിനോദങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ (Benefits Of Playing Sports)

കായിക വിനോദങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരൻ/കൗമാരക്കാരി ആണോ നിങ്ങൾ, എങ്കിൽ ഇനി പറയുന്നവ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരുടെ സ്ക്രീൻ സമയം നിയന്ത്രിക്കണം (Limiting Screen Time In Teenagers) 

കൗമാരക്കാരുടെ സ്ക്രീൻ സമയം നിയന്ത്രിക്കണം (Limiting Screen Time In Teenagers) 

മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൗമാരക്കാർ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കാലമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ടീനേജുകാരിൽ ചുമതലാബോധം വളർത്താൻ വീട്ടുജോലി (Developing Responsibility Among Teens)

ടീനേജുകാരിൽ ചുമതലാബോധം വളർത്താൻ വീട്ടുജോലി (Developing Responsibility Among Teens)

ഒരു വീടിന്റെ ആകർഷണീയത അത് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരായ മക്കളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കൂ (Ways To Bond Better With Your Teen)

കൗമാരക്കാരായ മക്കളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കൂ (Ways To Bond Better With Your Teen)

ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കു കടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ലേ? മിക്ക മാതാപിതാക്കളും അത് അത്ര അവശ്യ ഘടകമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കൗമാരക്കാരിലെ മാനസികരോഗങ്ങൾ (Mental Illness In Teens)

കൗമാരക്കാരിലെ മാനസികരോഗങ്ങൾ (Mental Illness In Teens)

കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ശാരീരികവും ഹോർമോൺപരവും സ്വഭാവപരവുമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനോനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ദേഷ്യം, ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുക, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ കൗമാരക്കാരിൽ സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഒരു രക്ഷകർത്താവു മാത്രമെങ്കിൽ?(Impact Of Single Parenting On Children)

ഒരു രക്ഷകർത്താവു മാത്രമെങ്കിൽ?(Impact Of Single Parenting On Children)

ഇന്നത്തെ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ രക്ഷകർത്താക്കളിൽ ഓരോത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രമേഹമുള്ള കൗമാരക്കാരെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? (The Management Of Diabetic Teens)

പ്രമേഹമുള്ള കൗമാരക്കാരെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? (The Management Of Diabetic Teens)

പ്രമേഹം (ഡയബറ്റിസ്) എന്നാൽ മുൻ കാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും മുതിർന്നവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക