×

കൗമാര ആരോഗ്യം

എന്തേ ടീനേജുകാർക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് (Sleep Deficiency In Teens And Tips To Manage The Same)

എന്തേ ടീനേജുകാർക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് (Sleep Deficiency In Teens And Tips To Manage The Same)

ശരിയായ ആരോഗ്യത്തിന് കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ളവർ ഒമ്പത് മുതൽ ഒമ്പതര മണിക്കൂർ വരെ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം – സ്ത്രീകൾക്കൊരു വഴികാട്ടി (First Time Sex Guide for Women)

ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം – സ്ത്രീകൾക്കൊരു വഴികാട്ടി (First Time Sex Guide for Women)

ആദ്യ ലൈംഗികാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഭാവന നെയ്യാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം, ആദ്യാനുഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കെട്ടുകഥകൾക്കും ഭയപ്പാടിനും ഒട്ടും കുറവില്ലതാനും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പ്രായപൂർത്തിയാകൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റമോ?(Puberty)

പ്രായപൂർത്തിയാകൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റമോ?(Puberty)

കൗമാരക്കാർ മുതിർന്ന് ലൈംഗിക പക്വത നേടി സന്താനോത്പാദനത്തിന് കഴിവു നേടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീ സ്തനങ്ങളുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Anatomy Of Female Breast)

സ്ത്രീ സ്തനങ്ങളുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് അറിയൂ (Anatomy Of Female Breast)

ലൈംഗികപരമായി സ്ത്രീകളുടെ ആകര്‍ഷണീയത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അവയവമാണല്ലോ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പേരന്റിംഗ് കുട്ടിക്ക് അമിത സമ്മർദം നൽകുന്നോ?(Are you parenting your teen into trouble)

നിങ്ങളുടെ പേരന്റിംഗ് കുട്ടിക്ക് അമിത സമ്മർദം നൽകുന്നോ?(Are you parenting your teen into trouble)

സ്വന്തം കുട്ടികൾ മികച്ചവരാകണമെന്നാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭോഗം അപമാനകരമോ? (Female Masturbation)

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭോഗം അപമാനകരമോ? (Female Masturbation)

സ്വയംഭോഗം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ലൈംഗിക സ്വഭാവരീതികളില്‍ ഒന്നായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഷേവിംഗിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ (Shaving Basics)

ഷേവിംഗിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ (Shaving Basics)

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അനുയോജ്യമായ ഒരു റേസർ ഉപയോഗിച്ച് അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഷേവിംഗ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പരീക്ഷാ പേടിയും കൗമാരക്കാരും (Examination Fears And Teens)

പരീക്ഷാ പേടിയും കൗമാരക്കാരും (Examination Fears And Teens)

പരീക്ഷക്കാലം എന്നു പറയുന്നത് കൗമാരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവുമധികം പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന... തുടർന്ന് വായിക്കുക