×

സ്ത്രീ ആരോഗ്യം

ആർത്തവം യോഗയ്ക്ക് തടസ്സമോ? (Can we do ‘yoga’ during periods)

ആർത്തവം യോഗയ്ക്ക് തടസ്സമോ? (Can we do ‘yoga’ during periods)

പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് യോഗയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവുന്നതെന്ന് ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീകൾ പാപ് പരിശോധന നടത്തണം, എന്തുകൊണ്ട്? (Pap Test)

സ്ത്രീകൾ പാപ് പരിശോധന നടത്തണം, എന്തുകൊണ്ട്? (Pap Test)

ഗർഭാശയഗള ക്യാൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയാണ് പാപ് സ്മിയർ അഥവാ പാപ് പരിശോധന.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീ സ്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം (Anatomy Of Female Breast)

സ്ത്രീ സ്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം (Anatomy Of Female Breast)

ലൈംഗികപരമായി സ്ത്രീകളുടെ ആകര്‍ഷണീയത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അവയവമാണല്ലോ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭോഗം അപമാനകരമോ? (Female Masturbation)

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംഭോഗം അപമാനകരമോ? (Female Masturbation)

സ്വയംഭോഗം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ലൈംഗിക സ്വഭാവരീതികളില്‍ ഒന്നായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോനീവരൾച്ച നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നോ? (Vaginal Dryness)

യോനീവരൾച്ച നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നോ? (Vaginal Dryness)

ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും യോനീവരൾച്ച ബാധിക്കാം. എന്നാൽ, സാധാരണയായി ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിച്ചവരിലാണ് ഇതു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗർഭാശയമുഖ പോളിപ്പുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ (Cervical Polyps Explained)

ഗർഭാശയമുഖ പോളിപ്പുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ (Cervical Polyps Explained)

യോനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഗർഭാശയമുഖം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ബ്രെസ്റ്റിന് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധമില്ല (Fibrocystic Breast Disease)

ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ബ്രെസ്റ്റിന് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധമില്ല (Fibrocystic Breast Disease)

സ്തനങ്ങളിൽ വേദനയോടു കൂടിയ തടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് സാധാരണയായി ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ബ്രെസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സോയാബീനും സ്ത്രീകളുടെ ഹോട്ട് ഫ്ളാഷും (Soy And Hot Flashes)

സോയാബീനും സ്ത്രീകളുടെ ഹോട്ട് ഫ്ളാഷും (Soy And Hot Flashes)

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർത്തവവിരാമം തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ, അണ്ഡാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമേണ നിലച്ചു തുടങ്ങും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീകൾ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക (Gym Hygiene For Women)

സ്ത്രീകൾ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക (Gym Hygiene For Women)

ദൈനംദിന ജോലികൾക്ക് ഒപ്പം ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽപ്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം... തുടർന്ന് വായിക്കുക