×

സ്ത്രീ ആരോഗ്യം

ഡൈലേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂററ്റേജിനെക്കുറിച്ച് (ഡി ആൻഡ് സി) കൂടുതൽ (Dilatation And Curettage (D&C))

ഡൈലേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂററ്റേജിനെക്കുറിച്ച് (ഡി ആൻഡ് സി) കൂടുതൽ (Dilatation And Curettage (D&C))

ഗർഭപാത്രത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥകളുടെ നിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമാണ് ഡി ആൻഡ് സി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് സ്പോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ (Contraceptive Sponge)

കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് സ്പോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ (Contraceptive Sponge)

പുരുഷ ബീജങ്ങളെ യോനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ തടയുന്ന (ബാരിയർ മെത്തേഡ്) ഒരു ഗർഭനിരോധന മാർഗമാണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് സ്പോഞ്ച്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നു, എന്തു ചെയ്യും! (Amazing Home Hacks For Treating Split Ends)

മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നു, എന്തു ചെയ്യും! (Amazing Home Hacks For Treating Split Ends)

എത്ര നന്നായി പരിചരണം നടത്തിയിട്ടും മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നത് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആർത്തവത്തിനു മുമ്പ് സ്തനങ്ങളിൽ വേദന? (Pain In Breasts’ Before Periods)

ആർത്തവത്തിനു മുമ്പ് സ്തനങ്ങളിൽ വേദന? (Pain In Breasts’ Before Periods)

സ്ത്രീകളുടെ സ്തനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിലും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനയും അസ്വസ്ഥതയുമാണ് സ്തനങ്ങളിലെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാൾജിയ എന്ന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്ത്രീകൾ കെഗെൽ വ്യായാമം ചെയ്യണോ? (Kegel Exercises For Women)

സ്ത്രീകൾ കെഗെൽ വ്യായാമം ചെയ്യണോ? (Kegel Exercises For Women)

കെഗെൽ വ്യായാമങ്ങൾ (പെൽവിക് ഫ്ലോർ വ്യായാമങ്ങൾ) ചെയ്യുന്നത് പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിലുകൾക്ക് (വസ്തിപ്രദേശത്തെ മസിലുകൾ)... തുടർന്ന് വായിക്കുക

പാദം വിണ്ടുകീറുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാം! (Cracked Feet)

പാദം വിണ്ടുകീറുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാം! (Cracked Feet)

വരണ്ടതും വിണ്ടുകീറിയതുമായ പാദങ്ങൾ! ഈ അവസ്ഥ മൂലം വിഷമിക്കുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അറിയാം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയെ (Female Reproductive System)

അറിയാം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയെ (Female Reproductive System)

ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആർത്തവമില്ലാതിരിക്കൽ: കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും (Absence Of Periods (Amenorrhoea)

ആർത്തവമില്ലാതിരിക്കൽ: കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും (Absence Of Periods (Amenorrhoea)

സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അമിനോറിയ. പെൺകുട്ടികൾക്ക് 15 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആർത്തവം ആരംഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെ ‘പ്രൈമറി അമിനോറിയ’ എന്നു പറയുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

മൃദുലസുന്ദരമായ ചർമ്മത്തിന് ഓയിൽ ക്ളെൻസിംഗ് (Oil Cleansing)

മൃദുലസുന്ദരമായ ചർമ്മത്തിന് ഓയിൽ ക്ളെൻസിംഗ് (Oil Cleansing)

എണ്ണമയവും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുന്നതിനാണ് നാം മുഖം വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്കിലും എണ്ണ ക്ളെൻസർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഫൈബ്രോഅഡിനോമ – ഈ ട്യൂമറുകൾ അപകടകാരികളല്ല (Fibroadenoma)

ഫൈബ്രോഅഡിനോമ – ഈ ട്യൂമറുകൾ അപകടകാരികളല്ല (Fibroadenoma)

സ്ത്രീകളുടെ മാറിടത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത സാധാരണ മുഴകളാണ് ഫൈബ്രോഅഡിനോമ. ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്, ആറ് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക