×

യോഗ

യോഗ സഹായിക്കും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പരിഹരിക്കാൻ (Yoga For Gastritis)

യോഗ സഹായിക്കും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പരിഹരിക്കാൻ (Yoga For Gastritis)

നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ആമാശയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കവും അസ്വസ്ഥതയുമാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് (ആമാശയവീക്കം).... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗ പരീക്ഷിക്കൂ, രക്തസമ്മർദം വരുതിയിലാവും (Yoga To Manage Hypertension)

യോഗ പരീക്ഷിക്കൂ, രക്തസമ്മർദം വരുതിയിലാവും (Yoga To Manage Hypertension)

ആഗോളവത്കരണവും ആധുനികവത്കരണവും നിരവധി ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു. രക്താതിസമ്മർദം, പ്രമേഹം, ഹൃദയത്തെയും രക്തധമനികളെയും സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഭുജംഗാസനം – ഗുണങ്ങൾ മാനസികവും ശാരീരികവും  (Bhujangasana)

ഭുജംഗാസനം – ഗുണങ്ങൾ മാനസികവും ശാരീരികവും (Bhujangasana)

ഇത് നട്ടെല്ലിനെ നിവർത്താൻ സഹായിക്കുകയും വഴക്കമില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആസനം ചെയ്യുന്നത് ആന്തരികാവയവങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുന്ന ഫലം നൽകുകയും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും മലബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുകയും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

എന്താണ് ചികിത്സാപരമായ (തെറാപ്യൂട്ടിക്) യോഗ ? (Therapeutic Yoga)

എന്താണ് ചികിത്സാപരമായ (തെറാപ്യൂട്ടിക്) യോഗ ? (Therapeutic Yoga)

അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഭാരതീയ വിജ്ഞാനശാഖയാണ് യോഗ. ‘കൂടിച്ചേരുക’ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃതത്തിലെ ‘യുജ്’ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് യോഗ എന്ന പദം ഉണ്ടായത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വജ്രാസനത്തിന് ഗുണങ്ങൾ പലതാണ് (Vajrasana)

വജ്രാസനത്തിന് ഗുണങ്ങൾ പലതാണ് (Vajrasana)

വജ്രാസനം “തണ്ടർബോൾട്ട് പോസ്“ എന്നും “ഡയമണ്ട് പോസ്” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കാലുകൾ പിന്നിലേക്ക് മടക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശാന്തമാകാൻ പ്രസരിത പദോത്താസനം! (Parsarita Padottanasana)

ശാന്തമാകാൻ പ്രസരിത പദോത്താസനം! (Parsarita Padottanasana)

മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു യോഗാ സ്ഥിതിയാണ് പ്രസരിത പദോത്താസനം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ പേരിനെ അഞ്ചായി... തുടർന്ന് വായിക്കുക

‘ഇന്റൻഷൻ സെറ്റിംഗ്’ ജീവിതം പോസിറ്റീവാക്കും (Intention Setting For A Positive Life)

‘ഇന്റൻഷൻ സെറ്റിംഗ്’ ജീവിതം പോസിറ്റീവാക്കും (Intention Setting For A Positive Life)

‘ഇന്റൻഷൻ സെറ്റിംഗ്’ (ലക്ഷ്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം) എന്നു പറയുന്നത് നമ്മിൽ പലർക്കും ഒരു പുതിയ ആശയമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടുതന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ത്രാടക കണ്ണുകളെയും മനസ്സിനെയും ശക്തമാക്കും (Thrataka)

ത്രാടക കണ്ണുകളെയും മനസ്സിനെയും ശക്തമാക്കും (Thrataka)

ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ചതും സുരക്ഷിതവുമായ പരിശീലനമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കഴുത്ത് വേദന? യോഗ സഹായിക്കും (Yoga Practices To Reduce Neck Pain)

കഴുത്ത് വേദന? യോഗ സഹായിക്കും (Yoga Practices To Reduce Neck Pain)

നമ്മിൽ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ കഴുത്തു വേദന മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥത അനുഭവ്വിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

അനുയോജ്യമായ യോഗ ശൈലി തെരഞ്ഞെടുക്കാം (Which Style Of Yoga Is Suitable For You)

അനുയോജ്യമായ യോഗ ശൈലി തെരഞ്ഞെടുക്കാം (Which Style Of Yoga Is Suitable For You)

യോഗയെ കുറിച്ച് ചാനലുകളിലും മറ്റും സ്ഥിരമായി വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ആളാണോ... തുടർന്ന് വായിക്കുക