×

യോഗ

പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ (Manage Diabetes Through Yoga)

പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ (Manage Diabetes Through Yoga)

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരമായി സ്വാഭാവിക നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അഥവാ പ്രമേഹം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ 10 യോഗ വഴികൾ (10 Yoga Poses To Improve Memory)

ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ 10 യോഗ വഴികൾ (10 Yoga Poses To Improve Memory)

ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനും തിരിച്ചുവിളിക്കാനും, ശേഖരിച്ചു വച്ച വിവരങ്ങൾ വിശകലനം നടത്താനും സമന്വയിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ് ‘ഓർമ്മശക്തി’ എന്നു... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വിഷാദത്തെ കുടഞ്ഞെറിയാൻ യോഗ (Depressed? It’s Time To Do Yoga)

വിഷാദത്തെ കുടഞ്ഞെറിയാൻ യോഗ (Depressed? It’s Time To Do Yoga)

അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് ജീവിതം. അതിൽ ആഹ്ളാദത്തിന്റെയും ദു:ഖത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗ പരിശീലിക്കും മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയണം (Things To Know Before Starting Yoga Practices)

യോഗ പരിശീലിക്കും മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയണം (Things To Know Before Starting Yoga Practices)

ശാരീരികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് യോഗ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത്, ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് യോഗ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ആർത്തവ സമയത്ത് യോഗ? (Can we do ‘yoga’ during periods)

ആർത്തവ സമയത്ത് യോഗ? (Can we do ‘yoga’ during periods)

പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് യോഗയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവുന്നതെന്ന് ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

വജ്രാസനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ  (Vajrasana)

വജ്രാസനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ (Vajrasana)

വജ്രാസനം “തണ്ടർബോൾട്ട് പോസ്“ എന്നും “ഡയമണ്ട് പോസ്” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കാലുകൾ പിന്നിലേക്ക് മടക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്തനാർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം യോഗ: എന്തിന്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?  (Yoga After Breast Cancer Treatment)

സ്തനാർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം യോഗ: എന്തിന്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ? (Yoga After Breast Cancer Treatment)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന അർബുദ വകഭേദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കണ്ണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ത്രാടക (Thrataka)

കണ്ണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ത്രാടക (Thrataka)

ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ചതും സുരക്ഷിതവുമായ പരിശീലനമാണിത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

യോഗയിലൂടെ ഉത്കണ്ഠയെ നേരിടാം (Yogic Way To Tackle Anxiety)

യോഗയിലൂടെ ഉത്കണ്ഠയെ നേരിടാം (Yogic Way To Tackle Anxiety)

മത്സര പരീക്ഷകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ, വേദികളിൽ വച്ച് സദ്യസ്യരെ അഭിമുഖീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഏതു തരം യോഗയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം? (Which Style Of Yoga Is Suitable For You?)

ഏതു തരം യോഗയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം? (Which Style Of Yoga Is Suitable For You?)

യോഗയെ കുറിച്ച് ചാനലുകളിലും മറ്റും സ്ഥിരമായി വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ആളാണോ... തുടർന്ന് വായിക്കുക