യോഗ

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശലഭാസനം – ലോകസ്റ്റ് പോസ് (Shalabhasana – Locust Pose)

നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശലഭാസനം – ലോകസ്റ്റ് പോസ് (Shalabhasana – Locust Pose)

നട്ടെല്ലിനെ മൊത്തമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിന്റെ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആസനമാണ് ശലഭാസനം.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സേതുബന്ധാസനം – ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗുണങ്ങളും (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

സേതുബന്ധാസനം – ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗുണങ്ങളും (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും നടുവു വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തിനൽകുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

നട്ടെല്ലിനും പുറത്തിനും ശക്തി പകരാൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിനും പുറത്തിനും ശക്തി പകരാൻ മാർജാരാസനം (Marjariasana)

നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം കൂട്ടുന്നതിന് എറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു യോഗാസനമാണ്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

കടിചക്രാസനം ക്ഷീണമകറ്റും, എങ്ങനെ?I ഡെസ്ക് യോഗ (Kati Chakrasana)

കടിചക്രാസനം ക്ഷീണമകറ്റും, എങ്ങനെ?I ഡെസ്ക് യോഗ (Kati Chakrasana)

നട്ടെല്ലിനെ വളച്ചു തിരിക്കുന്നതിനായുള്ള ഈ ആസനം അരക്കെട്ട് കറക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്നും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

സൂര്യനമസ്കാരം പഠിക്കൂ-ചെയ്യൂ-അറിയൂ– ഭാഗം 1(Surya Namaskar)

സൂര്യനമസ്കാരം പഠിക്കൂ-ചെയ്യൂ-അറിയൂ– ഭാഗം 1(Surya Namaskar)

പന്ത്രണ്ട് സ്ഥിതികൾ, ക്രമപ്രകാരമുള്ള ശ്വസനക്രമങ്ങൾ, ചലനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധനം എന്നിവയുൾപ്പെട്ടതിനാൽ സൂര്യനമസ്കാരം ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ (Yoga To Manage Hypertension)

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ (Yoga To Manage Hypertension)

ആഗോളവത്കരണവും ആധുനികവത്കരണവും നിരവധി ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു. രക്താതിസമ്മർദം, പ്രമേഹം, ഹൃദയത്തെയും രക്തധമനികളെയും സംബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിന്... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഭുജംഗാസനം – കോബ്ര പോസ് (Bhujangasana – Cobra Pose)

ഭുജംഗാസനം – കോബ്ര പോസ് (Bhujangasana – Cobra Pose)

ഇത് നട്ടെല്ലിനെ നിവർത്താൻ സഹായിക്കുകയും വഴക്കമില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആസനം ചെയ്യുന്നത് ആന്തരികാവയവങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുന്ന ഫലം നൽകുകയും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും മലബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുകയും... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിര്യക് താഡാസനം നല്ലതാണ്, എന്തുകൊണ്ട്? I ഡെസ്ക് യോഗ (Why Tiryaka Tadasana)

ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിര്യക് താഡാസനം നല്ലതാണ്, എന്തുകൊണ്ട്? I ഡെസ്ക് യോഗ (Why Tiryaka Tadasana)

ചായുന്ന പനയുടെ സ്ഥിതി എന്നും തിര്യയക് താഡാസനം അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ആസനത്തിൽ നാം ശരീരത്തെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും വളയ്ക്കുകയും നട്ടെല്ലിന് പരമാവധി -----. കാലുകൾ 2 അടി അകലത്തിൽ... തുടർന്ന് വായിക്കുക

‘ചികിത്സാപരമായ യോഗ’, ഒരു പുത്തൻ ആശയം? (Therapeutic Yoga)

‘ചികിത്സാപരമായ യോഗ’, ഒരു പുത്തൻ ആശയം? (Therapeutic Yoga)

അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഭാരതീയ വിജ്ഞാനശാഖയാണ് യോഗ. ‘കൂടിച്ചേരുക’ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃതത്തിലെ ‘യുജ്’ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് യോഗ എന്ന പദം ഉണ്ടായത്.... തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഭുജംഗാസനം നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, എങ്ങനെ? |ഡെസ്ക് യോഗ (How Does Bhujangasana Strengthen Your Spine)

ഭുജംഗാസനം നട്ടെല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, എങ്ങനെ? |ഡെസ്ക് യോഗ (How Does Bhujangasana Strengthen Your Spine)

ഇംഗ്ളീഷിൽ ‘കോബ്ര പോസ്“ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭുജംഗാസനം പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ശാരീരിക... തുടർന്ന് വായിക്കുക