×

നടുവുവേദനയകറ്റാൻ സേതുബന്ധാസനം (Setubandhasana – Bridge Pose Steps & Benefits)

ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ പേശികൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും നടുവു വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തിനൽകുന്നതുമായ ഒരു യോഗാസനമാണ് സേതുബന്ധാസനം. ഒരു പാലത്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി ആയതിനാൽ ഇത് ഇംഗ്ളീഷിൽ ‘ബ്രിഡ്ജ് പോസ്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

Setubandhasana - Bridge pose Steps & Benefits

സേതുബന്ധാസനം ചെയ്യുന്ന രീതി (Stepwise instruction for doing this asana);

 • നിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മാറ്റിൽ മലർന്ന് കിടക്കുക.
 • കാലുകൾ അടുപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക. കൈകൾ ശരീരത്തിന് ഇരുവശവും വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം. കൈപ്പത്തികൾ നിലത്തിന് അഭിമുഖമായിട്ടായിരിക്കണം.
 • കാൽ മുട്ടുകൾ മടക്കുകയും പാദങ്ങൾ പൃഷ്ഠഭാഗത്തിനോട് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ അവസരത്തിൽ പാദങ്ങൾ തമ്മിൽ അൽപ്പം അകലം സൂക്ഷിക്കണം.
 • ആഴത്തിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കൈപ്പത്തികളിൽ ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരക്കെട്ട് കഴിയാവുന്നത്ര മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. ഈ അവസരത്തിൽ തല പൊന്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

അരക്കെട്ട് പൊന്തിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ കൈകൾ നീട്ടി കണങ്കാലുകളിൽ പിടിക്കുന്നത് ശരീരം കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് വളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യം കൈകൾ കണങ്കാലിൽ നിന്ന് വിട്ട് പഴനിലയിൽ ആക്കുക.

 • പാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സമയം തുടരുക.
 • വീണ്ടും ആഴത്തിൽ ശ്വാസമെടുക്കുക, ശ്വാസം പതിയെ പുറത്തേക്കു വിട്ടുകൊണ്ട് അരക്കെട്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക.
 • ഇത് നാലോ അഞ്ചോ തവണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിന് അനുസരിച്ച് ആവർത്തിക്കുക.
 • ശരീരത്തിന് അനാവശ്യ പിരിമുറുക്കം നൽകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രയോജനങ്ങൾ (Benefits);

ശാരീരികം (Physical);              

 • പുറം, കാൽ, കഴുത്ത്, നെഞ്ച് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ മസിലുകൾക്ക് ലാഘവത്വം നൽകുന്നു.
 • നടുവ് വേദന മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
 • ശരീരത്തിനു മൊത്തമായി ലാഘവത്വം നൽകുന്നു.

മാനസികം (Mental):

 • ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുകയും മനസ്സിന് ലാഘവത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൈകാരികം (Emotional);

 • വൈകാരിക സന്തുലനം നൽകുന്നു.

ദോഷഫലങ്ങൾ (Contra-indications);

 • കഴുത്ത്, തോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ലിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഈ ആസനം പരിശീലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.

Consult a top Yoga & Naturopathist

Copyright © 2018 Modasta. All rights reserved

അവലംബം

0
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
 • Asana, Pranayama, Mudra, Bandha. Yoga Publications Trust, Munger,  Bihar, India. Published in 2008.

അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ

ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ