×
உடல்நலம் 360°
Can yoga help in diabetes?

யோகா மூலம் நீரிழிவுநோயைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்வது எப்படி (Manage Diabetes Through Yoga)

நீரிழிவுநோய் (சர்க்கரை நோய் என்றும் கூறப்படும்) உள்ளவர்களுக்கு இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வழக்கமாக...

மேலும் படிக்கவும்

மருத்துவர் பேச்சு
சமீபத்திய கட்டுரைகள்