உடல்நலம் 360°
A woman with breast cancer has lost her hair due to chemotherapy. She is wearing pink and has on boxing gloves and is surrounded by supportive women.

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் சகோதரர் அல்லது சகோதரிக்கு எப்படி உதவுவது? (How To Help Your Brother Or Sister Diagnosed with cancer)

பள்ளிக்குச் செல்லுதல், ஒன்றாக விளையாடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் சகோதரர்களுடன் நீங்கள் அதிக நேரத்தை...

மேலும் படிக்கவும்

adjustment disorder

அனுசரித்துக்கொள்ளும் தன்மையின்மை: வாழ்வின் நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப அனுசரித்துச் செல்ல இயலாமை (Adjustment Disorder)

அனுசரித்துக்கொள்ளும் தன்மையின்மை என்பது ஒரு மன நோயாகும். இது வேதனை மற்றும் மன...

மேலும் படிக்கவும்

மருத்துவர் பேச்சு
சமீபத்திய கட்டுரைகள்