×

உடல்நலம் 360°

Quick facts about morning-after pills

உடலுறவுக்குப் பிறகு எடுத்துக்கொள்ளும் கருத்தடை மாத்திரைகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை (Morning-after pills: Quick Facts)

தேவையற்ற கர்ப்பத்தைத் தடுப்பதற்காக, உடலுறவுக்குப் பிறகு கூடிய விரைவில் எடுத்துக்கொள்ளும் அவசரநிலை கருத்தடை...

மேலும் படிக்கவும்

மருத்துவர் பேச்சு

சமீபத்திய கட்டுரைகள்


Our Partners