×
உடல்நலம் 360°
Ways to bond better with your teen

உங்கள் இளம் வயதுப் பிள்ளைகளுடன் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள சில வழிகள் (Ways To Bond Better With Your Teen)

பொதுவாக பிள்ளைகள் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து இளமைப் பருவத்திற்கு மாறியதும், அவர்களுக்குக் குடும்பத்தின் ஆதரவு...

மேலும் படிக்கவும்

5 Ways to Get More From Your Workouts

உங்கள் உடற்பயிற்சிகளில் இருந்து அதிகபட்ச பலன்களைப் பெற சில குறிப்புகள் (5 Ways to Get More From Your Workouts)

பிரபல ஜிம் பாடி பிரபலங்களின் படங்களையே ஆர்வத்துடன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா!இவர்கள் இப்படி அசத்தலான உடல்...

மேலும் படிக்கவும்

மருத்துவர் பேச்சு
சமீபத்திய கட்டுரைகள்