×
உடல்நலம் 360°
love bite, kiss bite, hickey

லவ் பைட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தோல் சிராய்ப்புகளைப் போக்க சில குறிப்புகள் (Love Bites/Hickeys: Top remedies to get rid of them)

சருமத்தின் மேற்பரப்புக்கு மிக நெருக்கமாக உள்ள இரத்த நாளங்கள் சேதமடைவதன் காரணமாக, சருமத்தில்...

மேலும் படிக்கவும்

மருத்துவர் பேச்சு
சமீபத்திய கட்டுரைகள்